Instagram photos and videos tagged with #news

Popular Now

名校Secrets @schools.secrets on Instagram photo August 19
+ Board

2017.08.19 [OVERSEAS] 唔知由幾時開始,香港由「東方之珠」變成「示威之都」。 唔知由幾時開始,香港人「生活」變左「生存」。 唔知由幾時開始,「港女港男」係一種文化。 唔知由幾時開始,「港孩」可以係一個課題,係一個通識題目。 唔知由幾時開始,香港人開始分裂成四種人,中國香港,香港中國,香港,中國。 唔知幾時,香港會變成人地眼中嘅冇文化,大鄉里。 唔知幾時,提起香港人會自己覺得羞辱。 唔知幾時,我會唔講得自己係香港人。 唔知幾時,香港會變得寂寂無名。 唔知要幾時,香港先可以變返亞洲領先。 唔知要幾時,香港可以有好多間大學做亞洲頭五。 唔知要幾時,香港人可以變返團結。 唔知要幾時,香港人以前嘅獅子山下精神,人情味可以返返黎。 香港人,係時候要自強。希望以後自己講自己係香港人可以挺起胸膛,好驕傲講自己係香港人。 #名校secrets #schoolssecrets #hk #h