Instagram photos and videos tagged with #maximsfinest

Popular Now

تاریخ در تصاویر فارسي @irhistoryinpics on Instagram photo November 18
+ Board

سال نوزده نود و‌نه در‌جریان یک‌ حادثه در‌نیروگاهی در ژاپن هیساچی اوچی در معرض چنان انرژی ای قرار گرفت که گفته میشه با انرژی مرکزی بمب‌هسته ای هیروشیما برابر بود اما به طرز شگفت آوری‌به خاطر واکنش بدنش زنده موند. تمام‌کروموزوم‌های بدنش‌نابود شدند و‌گلبول های سفید بدنش تقریبا به صفر رسیدن و‌بدنش تغییر شکل داد اما‌در‌نهایت تعجب برای هشتاد و‌سه روز‌و‌بر خلاف‌میل خودش با درد بسیار شدیدی زنده موند

  This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.

Remove account