Instagram photos and videos tagged with #eveningbouquet

Popular Now

مجله تخصصى فيلم و سينما 🎬 @parcinema on Instagram photo October 20
+ Board

• آقای تارانتینو در ایران، هوادار زیاد دارد؛ و ما هم یکی از هواداران او. از سوی دیگر، گزیده‌کاری استاد باعث شده تا در طول دوران فیلمسازی‌اش تا به حال، بیش از هشت فیلم نساخته باشد. آثاری که همه قابل بحث‌اند و امکان مرور در یک دوره آثار را دارند. پس دست به کار شدیم تا به شکل کامل‌تری، با حضور یک منتقد و یک فیلمساز، در کنار دوستداران آثار فیلمساز باشیم . گالری سایه و کافه سینما برگزار می‌کنند: هشت جل