Instagram photos and videos tagged with #LP

Popular Now

ثانيه به ثانيه با رئال مادريد @marja_khabarie_real on Instagram photo February 23
+ Board

. خشم موراتا و ایسکو از بازی نکردن در مستایا مرجع خبری رئال مادرید : تعویض های عجیب زیدان در مستایا باعث شد که نه موراتا و نه ایسکو شانسی برای بازی کردن نداشته باشند. - بنزما با وجود عملکرد ضعیفش کل بازی در زمین ماند و فرصت به موراتا نرسید. ایسکو هم با وجود این که در بازیهای اخیر درخشیده بود در این بازی با مصدومیت واران که با ناچو تعویض شد نتوانست بازی کند. ایسکو پس از آن که فهمید بازی نمی کند با