Instagram photos and videos tagged with #Atleti

Popular Now

مصطفی قوانلو قاجار @ketabdoni on Instagram photo June 26
+ Board

. میان رهگذرها رفت سمت همان چهار راه قدیم.نزدیک که می شد همیشه دلش می گرفت-قدیم می آمد،و چهار راه،کتابی می شد که تند تند ورق می خورد.برگ برگ کتاب این حوالی را از بر بود.با چنارها شاهد شهری بود که زخم می خورد و از زخم های خود می خورد و رشد می کرد و پهن می شد. #کوچه_ابرهای_گمشده #کوروش_اسدی #نشرنیماژ روحش شاد⚘⚘