UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 20
10

U don't go ravin coz ur at home slapped in dogs gettin pumped out by Yunga Shank and Big Gunz โœ‹๐Ÿผ lah it u aint saving money or watchin tv. Ya HOEING ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 20
4

Truss me. None of dat flat tummy tea shit either ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉโœ‹๐Ÿผโœ‹๐Ÿผโœ‹๐Ÿผโœ‹๐Ÿผโœ‹๐Ÿผ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 20
0

Fghhjllk ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 20
16

Is she buzzin about she's crying out her eyes ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ he's ah dickhead for thinking they were his ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ is this life? ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 19
5

I can't even tag man cz he deleted his page or suttin. But BOOOM this guy was sending dick pics to a 15yr old. Chattin hella tings. ๐Ÿ˜ท๐Ÿ˜ท๐Ÿ˜ท if you got kids on insta MONITOR their shit PLEASE ๐Ÿ’ฅ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 19
6

Throwback to my lil china baby ๐Ÿ˜โค

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 19
25

I dunno wag1 for certain man yanuh. R u dat hungry ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 19
4

I swear this guy is a TOP PRICK ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 19
20

Real talk. That tart on da left was the one with custard ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 18
9

Big up you men that praise this bitch. And think shes ah bad bitch. I hope your Daughter/Daughters follow in her footsteps ๐Ÿ˜Š

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 18
19

Basically most women fake an orgasm or don't have an orgasm at all coz most of you man can't fuck ๐Ÿ˜Š you think slapping ah gyal in dogs and wackin out her naarni is pleasurable. Den u ask "did u cum babe?" Noo 2 mins of getttin ploughed whilst my pussy was as dry as the sahara desert ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ fukoff.

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 18
8

This is what some of you so called playas wiv no heart do, wen ya gyal/wife finds out u been cheating ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 18
7

๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 17
24

Id rather do 20 about lick mans face ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ ya madd

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 17
3

Most of you that scream Team INKED have SHIT TATTS look like a fukin toddler drew on ya skin. Fuk off ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ if your gonna be inked up. PAY THE PRICE AND DO IT PROPERLY ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 17
17

WHEN REDRUM GETS CAUGHT IN SOUTHEND ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 17
7

Thought she was shit from the start tbh ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ โ™ป๏ธ @ohgarsh_

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 17
9

Big up her. ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ not everyone would agree but everyones happy in this situation and thats great. If i got with someone that had kids I wouldn't wanna play the mum role coz they have a mum already. I would just treat them the same as i would my daughter. If they never had a mum then it would be up to them what they see me as. But i would still suppprt and guide them as my own. ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 17
4

For those that know me. U kno wen a banger cums on. Im lykk "FUKK OFF" especially shy fx - original nuttah ๐Ÿ˜‚๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 16
3

Well Duhh. Man b seeing BREAST tryna escape of course men b hollarin espesh if ur der lykk "ayyyyy" whilst brukin off ya dry back ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜‚โœ‹๐Ÿผ in ya tight up dress.

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 16
0

Nice to know theirs men in my family ๐Ÿ’ฅ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 15
4

Ffs ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฉ and ppl say im dumb look wat my boy just sent me ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 15
9

๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ look at dat one aswell ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 15
10

Truss me. Ayy listen wen i get married my entrance song is Giggs - Talkin da hardest. The beginning tho. I wanna hear. DEN DENNNNN DENN ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ walkin down da aisle ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 15
4

Dick garnee saftt. ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 15
11

Fuk Merseyside โœ‹๐Ÿผ cmon UTD ๐Ÿ’ฅ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 15
38

๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 15
23

If its not one thing it's another ๐Ÿ™„

UK. London ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ @awaddirass_ on Instagram photo January 14
7

Hungry ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Popular Now

Imre ร‡eรงen ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท imrececen.com @imrececen on Instagram photo January 21
+ Board

Who's in for a PERSONAL Q&A??๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆSo NOT about training and nutrition๐Ÿ˜… #butthanksforthequestions I know lots of you want to know more about training, nutrition etc and I'm working on those blogposts๐Ÿ‹๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Just taking a bit longer due to my health atm๐Ÿค•๐Ÿ™„ But the big question is... Anyone who's also slightly interested in who I am? Cause I know it might be hard to believe but I'm more than just that pict

ะ–ะฐะฝะฝะฐ ะžะปะตะนะฝะธะบ โ€ข Zhanna Oleynik @rior_nails on Instagram photo January 21
+ Board

โค๏ธะพะฑัŠั‘ะผะฝะฐั ะธะฝะบั€ัƒัั‚ะฐั†ะธั

๋‹จ๋ฐœ๋จธ๋ฆฌ ๋ํŒ์™• ๋กœ๋ฏธ์Œคโค๏ธ @romizing on Instagram photo January 21
+ Board

์˜ค๋Š˜ ์—ด์‹ฌํžˆ ์ผํ•˜๊ณ  ํ‡ด๊ทผํ•ด์„œ ์„ธ์› ๊ณ ๊ฐ๋‹˜ #์‚ฌ์ง„์ „ ์™”์–ด์šฉ~^.^๐Ÿ’• ๋„˜๋ฉ‹์ง€๋„ค์šฉใ…Ž 2016.1.21- 2.4 #๋‹ฌ์ฝค์‚ฌ์ง„์ „ #์‚ฌ์ง„์Šคํƒ€๊ทธ๋žจ #์‚ฌ์ง„์ž‘๊ฐ€ #์ž‘๊ฐ€์„ธ์› #์ „์„ธ์›๊ฐœ์ธ์ „

๐Ÿ’š โค ุงู„ู…ุตูˆุฑ ุงุญู…ุฏ ุญู…ุฏุงู† ุงู„ุจุฎูŠุชูŠ @rakboy783 on Instagram photo January 21
+ Board

. #ู…ู† ุงู„ู…ุดุงุฑูƒูŠู† ููŠ ู…ุนุฑุถ #ู‚ุฑูŠุฉ_ุงู„ู…ูˆุถุฉ #ููŠ ู…ุฑูƒุฒ ุฑุงุณ ุงู„ุฎูŠู…ุฉ ู„ู„ู…ุนุงุฑุถ #ุงูƒุณุจูˆ . #_ู…ู†_31_1_2017 #_ุงู„ู‰_11_2_2017 . #ุฌู…ูŠุฑุง_ู„ู„ุนุตุงุฆุฑ_ูˆุงู„ู…ุซู„ุฌุงุช @jumaira.ice.rak . . ู…ู† ุชู†ุธูŠู… ุดุฑูƒุฉ ุงู„ุจุฎูŠุชูŠ ู„ู„ุฎุฏู…ุงุช ุงู„ุฅุนู„ุงู…ูŠุฉ ูˆุชู†ุธูŠู… ุงู„ู…ุนุงุฑุถ #ุงู„ู‰_ุฌู…ูŠุน #ุงู„ุชุฌุงุฑ ูˆ #ุงู„ุชุงุฌุฑุงุช ู„ู„ู…ุดุงุฑูƒุฉ ููŠ ุงู„ู…ุนุฑุถ . ุฅุจุชุฏุงุกู‹ ู…ู† ุงู„ูุชุฑุฉ . 31/1/2017 ุงู„ู‰ 11/2/2017 . ุถู…ู† ุงู„ูุฆุงุช ุงู„ุชุงู„ูŠุฉ : - ู…ุญู„ุงุช ุงู„ุฃุฒูŠุงุก - ู…ู†ุชุฌุงุช ุงู„ุชุฌู…ูŠู„ - ู…ุฑุงูƒุฒ ุงู„ุชุฌู…ูŠู„ ูˆ ุงู„ุนูŠุงุฏุงุช - ุงูƒุณุณูˆุงุฑุงุช -

๐ŸŽ€pastel5mint๐ŸŽ€ @pastel5mint on Instagram photo January 21
+ Board

Resimdeki #fakir รผrรผnรผnรผ sฤฑfฤฑr kutusunda arkadaลŸ @aytenkoksoyy satฤฑyor ilgili olanlar kendisine dmden ulaลŸabilir @aytenkoksoyy

Elina Joerg (Fans) @mermaid_in_lovers.ofc on Instagram photo January 21
+ Board

Imut / manis ? . . Klo mimin Yang manis dong Klo kalian? Pilih 1 aja Ya! Jgn maruk ๐Ÿ˜‚โœŒ ps: seruยฒan doang Kok ๐Ÿ˜Š gak bermaksud apaยฒ โœŒ

Decan aka, Paps @tintin_the_squirrel on Instagram photo January 21
+ Board

Happy squirrel appreciation day everyone. Here's a few words of advice. #squirrelappreciationday American squirrels are more tolerant to the toxins in peanuts. But long term exposure can lead to epilepsy and seizures, heart and respiratory failure. Eurasian Red Squirrels are highly sensitive to any chemicals or toxins. . . Leash? Captivity? Questions? Please Read Tintin's Rescue Story: www.Tinti

เธเธฃเธฐเน€เธ›เน‹เธฒเน€เธ›เน‰ ๐ŸŽ’เธžเธฃเน‰เธญเธกเธชเนˆเธ‡ เธฃเธฒเธ„เธฒเธ–เธนเธ @backpackgiant on Instagram photo January 21
+ Board

เธŠเนˆเธงเธ‡เธ™เธตเน‰เธˆเธฑเธ”เน‚เธ›เธฃเธ™เน‰เธฒเธฒเธฒ เนเธ„เนˆเนเธชเธ”เธ‡เธšเธฑเธ•เธฃ เธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™ เธ™เธฑเธเธจเธถเธเธฉเธฒ เธฅเธ”เธ—เธฑเธ™เธ—เธต 10% เธ—เธธเธเนเธšเธšเนƒเธ™เธฃเน‰เธฒเธ™เธˆเน‰เธฒเธฒเธฒเธฒ #เธฃเธซเธฑเธชเธชเธตเนˆเน€เธซเธฅเธตเนˆเธขเธกMG500 เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเธฃเธตเธงเธดเธงเธ™เนˆเธฒเธฃเธฑเธเน† เธˆเธฒเธเธฅเธนเธเธ„เน‰เธฒเธ—เธธเธเน†เธ„เธ™เธ™เธฐเธ„เธฐ เธ™เนˆเธฒเธฃเธฑเธเธกเนŠเธงเธเธเธเธเธ๐Ÿ˜™ เธเธ”เธ”เธนเธฃเธตเธงเธดเธงเธฅเธนเธเธ„เน‰เธฒเน„เธ”เน‰เธ—เธตเนˆ ๐Ÿ‘‰ #เธฃเธตเธงเธดเธงเธเธฃเธฐเน€เธ›เน‹เธฒเน€เธ›เน‰backpackgiant #เธซเธ™เน‰เธฒเธฃเน‰เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเธ‹เธตเธ„เธญเธ™เธšเธฒเธ‡เนเธ„ เธŠเธฑเน‰เธ™2 เน‚เธ‹เธ™เธชเธตเน€เธ‚เธตเธขเธง เธ‹เธญเธขspring2 เธซเน‰เธญเธ‡เธ—เธตเนˆ342-343 เนเธงเธฐเธกเธฒเน„เธ”เน‰เธ™เธฐเธ„เธฐ

Saradha @saradhadtd on Instagram photo January 21
+ Board

India Forums gift segment # Divyanka Tripathi does not use glycerine. Rather feels the emotion. Part 2๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜โคโคโคโค@divyankatripathidahiya

T-Skirt - We Do Skirts! @t.skirt on Instagram photo January 21
+ Board

ะกะตั€ะตะฑั€ัะฝั‹ะน = ัƒะฝะธะฒะตั€ัะฐะปัŒะฝั‹ะน! ๐Ÿ‘Œ๐Ÿผ ะ’ะตะดัŒ ัั‚ะพั‚ ั†ะฒะตั‚ ะฝะต ั‚ะพะปัŒะบะพ ะธะดะตะฐะปัŒะฝะพ ะฟะตั€ะตะปะธะฒะฐะตั‚ัั ะฒ ะฒะฐั€ะธะฐั†ะธะธ ะผะตั‚ะฐะปะปะธะทะธั€ะพะฒะฐะฝะฝั‹ั… ะฟะฐะนะตั‚ะพะบ ะฝะฐ ะฑะฐะทะพะฒั‹ั… ะฒะตั‰ะฐั…, ะฝะพ ะธ ัะฒะปัะตั‚ัั ั‚ะพะน ัะฐะผะพะน "ัะตั€ะตะดะธะฝะพะน" ะผะตะถะดัƒ ะฒะตั‰ะฐะผะธ ัะตั€ั‹ั… ั†ะฒะตั‚ะพะฒ ๐Ÿ˜ ะ ัƒะถ ะบะฐะบ ะฝะตะถะฝะพะต ะบั€ัƒะถะตะฒะพ ะฒั‹ะณะพะดะฝะพ ัะผะพั‚ั€ะธั‚ัั ะฒ ั‚ะฐะบะพะผ ะพั‚ั‚ะตะฝะบะต ะธ ะณะพะฒะพั€ะธั‚ัŒ ะฝะต ัั‚ะพะธั‚! ๐ŸŒŸ

Punjabi Munde Kudiya ๐Ÿ‘Œ @enddd_shoot on Instagram photo January 21
+ Board

Latest Punjabi song @djbuttar (เจซเฉ‹เจฒเฉ‹ เจ•เจฐเฉ‹ เจœเฉ€ Admin @Singh_Jazz_Ramgarhia) Pic in @sandeep_singh_rai VeeR ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ‘Œ @ENDDD_SHOOT ๐Ÿ‘Œ๐Ÿ‘Œ 101k Followers . SHOOTOUT RULES >Follow Admin. Upload only HD & Stylish pics without editing.plz wait after sending pic . ______๐Ÿ‘‡Follow Admin๐Ÿ‘‡______ @SINGH_JAZZ_RAMGARHIA _____ @GAGANBUTTARR ___ . ๐Ÿ‘‡๐Ÿ’–๐Ÿ‘‡Our pages๐Ÿ‘‡๐Ÿ’–๐Ÿ‘‡ @Enddd_Punjabi @Troll.Punjabi @Sec17_chandiigarh @Citco_chand