EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 18
0

*วันนี้ครบรอบ 55 ปี วันก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Today marks the 55th anniversary of Khao Yai National Park ~ขอบคุณห้องเรียนธรรมชาติของเรา ที่ได้ให้เราได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติกันมาตลอด ขอให้ห้องเรียนสีเขียวนี้คงความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพแบบนี้ต่อไป 💚🌲🌳🌿 "Advanced Elephant in the Mists" 🐘Camp, 15-17 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 18
0

*วันนี้ครบรอบ 55 ปี วันก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Today marks the 55th anniversary of Khao Yai National Park ~ขอบคุณห้องเรียนธรรมชาติของเรา ที่ได้ให้เราได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติกันมาตลอด ขอให้ห้องเรียนสีเขียวนี้คงความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพแบบนี้ต่อไป 💚🌲🌳🌿 "Advanced Elephant in the Mists" 🐘Camp, 15-17 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 18
0

*วันนี้ครบรอบ 55 ปี วันก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Today marks the 55th anniversary of Khao Yai National Park ~ขอบคุณห้องเรียนธรรมชาติของเรา ที่ได้ให้เราได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติกันมาตลอด ขอให้ห้องเรียนสีเขียวนี้คงความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพแบบนี้ต่อไป 💚🌲🌳🌿 "Advanced Elephant in the Mists" 🐘Camp, 15-17 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 17
0

เดินไปเรียนธรรมชาติด้วยกัน สู้ๆ✌🏼 "Advanced Elephant in the Mists" 🐘Camp, 15-17 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 17
0

Navigating our ways into the wild "Advanced Elephant in the Mists" 🐘Camp, 15-17 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 17
1

Happy faces ready to survey the wildlife 😊 "Advanced Elephant in the Mists" 🐘Camp, 15-17 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 16
0

แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับค่ายช้างแสนชุ่มชื่นของเรา! 😊 "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 16
1

Family learning time 🙂 "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 16
0

เข้าห้องแล็บวิจัยตัวอย่างมูลช้าง เพื่อการรักษาระยะยาว "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 15
0

จากการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้ช้างป่า สู่การเก็บตัวอย่างเลือดช้าง และ specimen เพื่อการวิจัยในห้องแล็บ 💉 "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 15
0

Learning basic first aid in applying antibiotics to help injured Thai Elephants "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 15
1

น้องๆ ช่วยกันผสมยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาแผลเท้าให้แก่ครูช้างกันอย่างตั้งอกตั้งใจเลยค่ะ 🙂 "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 14
0

We love Thai Elephants 💙 "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 14
0

Elephant Camp IS BACK :D ค่ายช้างสุดสายหมอก 🐘Elephant in the Mists Camp กลับมาแล้ว! ครั้งนี้จัดช่วงปิดเทอม :) พุธที่ 11- ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม ในค่ายนี้นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องช้างป่ากับครูช้างแล้ว น้องๆ จะได้ออกเดินสำรวจธรรมชาติถิ่นที่อยู่อาศัยของช้าง เรียนรู้การพยาบาลช้างเบื้องต้น และกิจกรรมอีกมากมาย รับรองได้ว่าค่ายครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ชุ่มชื่นด้วยสาระและความสนุกแน่นอนค่ะ ม

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 14
0

ความสุขของเด็กน้อย คือการได้ดูแลช้างไทย "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 13
0

Sharing is caring "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 13
0

มิตรภาพระหว่างเด็กน้อย และครูช้าง "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 12
0

NEW CAMP IS HERE 😊 กลับมาตามคำเรียกร้อง สำหรับค่าย Lepidoptera วันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้ ค่ายยอดฮิตที่จะนำพาน้องๆ ออกไปเรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อและแมลง ในกิจกรรมสำรวจผีเสื้อกลางวันและแมลงในธรรมชาติ การเข้าห้องปฏิบัติการผีเสื้อและแมลง การเดินสำรวจป่าโบราณ ถิ่นที่อยู่อาศัยและนิเวศวิทยาของแมลงเฉพาะถิ่น และการสำรวจผีเสื้อกลางคืน กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้จะน่าสนใจขนาดไหน ต้องตามออกไปเรียนรู้กันนะคะ 🙂 *รั

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 12
0

ครั้งแรกของการเดินป่า คือก้าวแรกในการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติในใจน้องๆ เยาวชนของเรา 🙂 "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 11
0

Wildlife survey time! 😄 "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 11
1

ทุกก้าวของการเรียนรู้ปลอดภัย เพราะเราค่อยๆเดินไปด้วยกัน 🙂 "Elephant in the Mists" 🐘Camp, 1-3 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 10
0

บันทึกความทรงจำในการเรียนรู้ธรรมชาติ🍃 "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 10
0

Wildlife survey "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 9
0

เดินสำรวจธรรมชาติผ่านดินโป่ง แหล่งแร่ธาติธรรมชาติของช้างป่า "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 9
0

Hey, that's right, the weekend is here! 😃 "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 8
0

แรงบันดาลใจในการเรียนรู้นั้นเกิดได้ทุกที่ "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 8
0

ระหว่างทางในการเดินป่าสำรวจธรรมชาติ "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 8
0

From follower to leader "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 7
0

Nature trekking with a mission to learn and conserve our natural resources "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 7
0

ห้องเรียนธรรมชาติ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้พวกเราได้เรียนรู้ 🌲 "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 6
0

เดินทางเข้าถ้ำ เพื่อสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยของค้างคาว และเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ 🦇 "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 6
0

Cave exploration to study bat's population and its habitat "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 6
0

การเรียนรู้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 5
0

Hands-on water investigation laboratory "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 5
0

จากลำคลองสู่ห้องแล็บทดลองและวัดคุณภาพน้ำ "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 5
0

😊 "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 4
0

Observing fresh water invertebrates as they are indicators of fresh water quality "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 4
0

ห้องเรียนชีววิทยาและทรัพยากรธรรมชาติในลำคลอง เพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และคุณภาพน้ำ "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 4
0

ออกจากห้องเรียน มาเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในธรรมชาติ "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017 ___ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo August 31
0

Leadership building session for M6 students "Nature is our Classroom" with Satit Bilingual School Rangsit, 28 Aug - 1 Sep, 2017

Popular Now

1m 🏃❣صفحه للعراقين @pizza_iraqia on Instagram photo September 19
+ Board

#خلي_يسمعوني_هلي_أنت_حب_الأولي_مايمنعوني_😍🎼👌 اذا ظهر لك البوست تابع الصفحه😝 الغي متابعه البيج وعلق خمس تعاليق ورجع ضيفه راح يزيد متابعينك ‎‏✺P A G E:@PIZZA_IRAQIA ‎‏‎‏⠀⠀⠀⠀ ‎‏‎‏⠀⠀⠀❥Manager⠀✍عبير✍ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ‎‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᗰy ᗩᑕᑕOᑌᑎT  @iq_ab ‎‏‎‏@myriamfares @rahoufalenzi @halamalturk @rajaabelmir @mmhd_q @elissazkh @a.awd @nawalalq8iya @remas_mansoor @najwakaram @faz3 @elham_alfedhalah74 .

ЯДЕРНЫЕ ТАНЦЫ😻💣🔥 @dag.dance on Instagram photo September 19
+ Board

💣💣💣 Чтобы мы выложили ваше видео: 1️⃣Выложите его у себя 2️⃣Отметить нас @dag.dance 3️⃣Поставить хештег #dagdance 4️⃣Профиль должен быть открыт, иначе мы не увидим ваше видео.

T-killah @t_killah on Instagram photo September 19
+ Board

В 00:00 уже сможете добавить к себе ВКонтакте новый трек #БАРАБАН или прослушать в приложении #BOOM. Ссылка будет в профиле. На всех других площадках (Яндекс.Музыка, GooglPlay, iTunes и др.) песня появится в пятницу! Жду ваших коментов!🥁🥁🥁 #tkillah #вконтакте

ТРЦ Сургут Сити Молл @surgutcitymall on Instagram photo September 19
+ Board

🚀 23 сентября 2017 года с 13:00 до 15:00 в ТРЦ «Сургут Сити Молл» (центральная площадка, 2 этаж) состоится крупное спортивно-творческое массовое мероприятие – Фестиваль боевых искусств и творчества Югры. Посетителям и гостям ТРЦ продемонстрируют свои выступления представители Федераций и спортивных клубов единоборств, танцевальных коллективов, казачества Югры: г.Сургут, г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганск.

Воздушно-Десантные Войска @vdvru on Instagram photo September 19
+ Board

Видео аварии, в которой пострадал командующий ВДВ Андрей Сердюков. На кадрах видно, как в его машину врезалась легковушка. __________________________ Видео @ntvru #вдв

Sveta Sanders @sveta_sanders on Instagram photo September 19
+ Board

#FunLacquer "Harmony" by @funlacquer from the 4th Year Anniversary collection, will be released on September 20th. The review is up on my blog, link in bio ------------- "Harmony" от @funlacquer - новый оттенок из коллекции "4th Year Anniversary" от @funlacquer , релиз состоится 20 сентября! Обзор коллекции уже у меня в блоге, ссылка в профиле.

Novo Som® @novosomoficial on Instagram photo September 19
+ Board

Confira as fotos na nossa fanpage.. #NovoSomNoTriboMelodia www.facebook.com/novosomoficial Link na Bio! @sportmade @bateraclubeoficial @baquetasliverpool @bagsfort @bateriavamper @duettomusical #drummer #drum 📸 @monicasilvaphotography

Ossetia News @ossetianews on Instagram photo September 19
+ Board

В Москве открылась выставка Алисы Гокоевой «Колка памяти», посвященная 15й годовщине трагедии. _ В своей экспозиции Алиса Гокоева не просто демонстрирует фотографии родственников и добровольцев, которые 15 лет не теряют надежду найти останки своих близких. Алиса Гокоева раскрыла в интервью боль, которую хранят в своей памяти герои проекта. _ Несмотря на проделанную работу, художница считает, что

Free Skateboard Magazine @freeskatemag on Instagram photo September 19
+ Board

@hermannstene, frontside 360 over the rail at Southbank. Watch this trick and many more in his new Free part playing at freeskatemag.com🔴 📷 by @alexbrpires

ميكس دورات @mix_dawrat on Instagram photo September 19
+ Board

@mix_dawrat @talalkhalaf امسية الشعف الداخلي ( الحب ) أغلب ما عرفته عن الحب حتى الآن ستكتشف أنه ليس حباً !! بل شيئاً آخر .. شيئ مختلف . بعيد كل البعد عن الحب !!! يستمر الناس بإستخدام هذه الكلمة ( الحب ) إستخداما ماديا ووقتيا وليس جوهريا أبديا !! الكثير يفعل ويبذل ما بوسعه حتى يَحِب ويُحب .. ولكن هل عليك أن تفعل شيئاً لتحصل على الحب ؟ هل عليك ذلك ؟ !! هل تقول أو تقولين أن الحب فعل ؟!! هل هو كذلك