@ on Instagram photo 1st January 1970

Photos from (@)

Popular Now

توانا: آموزشكده جامعه مدنى @tavaana on Instagram photo February 20
+ Board

. دکتر نورعلی تابنده صبح امروز در این پیام گفتند که دراویش توجه‌کنند که احساسی عمل نکنند. دست‌هایی در کار است که از ما دشمن بسازد، ولی ما دشمن نیستیم. او در عین‌حال گفت برای دفاع از خودمان تا پای جان می‌ایستیم. ویدئوی کامل در کانال تلگرام توانا سال‌هاست که دراویش در ایران تحت انواع و اقسام فشارها قرار گرفته‌اند، از جمله محرومیت از تحصیل، کار و داشتن مسجد و حسینیه طی یک ماه اخیر فشار بر آنها افزای