😱واو برا رۆۆ لە ئەو سەیارە 😱 .. . . 🇬🇧 @hama.uk_ . 🇹🇯#74ma

 @3ajul_pooz on Instagram photo 13th February 2018

Photos from (@3ajul_pooz)

 @3ajul_pooz on Instagram photo January 31
114

‎بەرخەکەم 💍❤️ ... ڕۆژی لەدایک بوونت پیرۆز بێت 🎂🎉🎁🎉ھیوام ئـەوەیە هەموو باشترینەکان بۆتۆ بن، 🎁🙂چونکە شایستەی بە میهرەبانتریــن زمانی دونیا پێت بڵێم کە خۆشم ئەوێیت ، 💞🖇🙊تەمەنت پڕ بێت لەئاسودەیی و جوانی❤️🔥🎉🎁.... سوپاس بۆ خوا بۆ بونت🙌🏽❤️ ... ئاسودەم کەتۆ هەیت لەژیانما🤭🖇... ئۆخەی ئەمڕۆم هات ئەمڕۆم بە خۆشی تۆم خۆشویست🙊❤️ چەند خۆش بوو کە خوای گەورە ئەمڕۆ زیاد لە هەموو کەس ئێمەی لەبیر بووە بەوەی کە تۆی وەک

Popular Now

PACIFIC STRONG GYM @pacificstronggym on Instagram photo February 18
+ Board

🔴Давайте разберёмся, какие продукты необходимы для здорового функционирования нашего организма, а какие замедляют обменные процессы и негативно влияют на работу всех систем организма. 🔴 Начнём с продуктов, замедляющих коррекцию фигуры и обменные процессы в организме: ‼️Продукты и блюда, в которых одновременно содержатся сахар и жир. Это довольно широкая группа, в которой мы можем встретить таких т