Photos from (@rennose7en)

Popular Now

Amarin Television @amarintvhd on Instagram photo February 20
+ Board

ผังรายการ ประจำวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 #ข่าวอรุณอมรินทร์ #ปากลำโพง #ควงตะหลิวหิ้วตระกร้า #ชีพจรลงพุง #แมกาซีนข่าว #คลายทุกข์ชาวบ้าน #ล้อมวงข่าว #ต่างคนต่างคิด #Apopบันเทิง34 #ทุบโต๊ะข่าว #AmarinTV34 #อมรินทร์ทีวี34

Amarin Television @amarintvhd on Instagram photo February 20
+ Board

พยากรณ์อากาศ ประจำเช้าวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ❄️กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ❄️ภาคเหนือ : ทางตอนบนของภาค มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ทางตอนกลางมีอากาศร้อน บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ❄️ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีอากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ❄️ภาคกลาง : มีอากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ขอ