Photos from Kanchana Montraporn (@kmontraporn)

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
1

...ต้องฝึกวิปัสสนา ว่าอะไรจะเกิดก็เกิด อย่างมากก็แค่ตาย ให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไป จะไม่กลัวอะไร . คนเราทุกคนเกิดมามันต้องตาย พระพุทธเจ้าสอนให้ เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อย ๆ แล้วความกลัวตายจะหายไป แล้วจะอยู่อย่างสบาย . จะอยู่แบบทุกข์ หรืออยู่แบบสุข ก็ตายเหมือนกันใช่ไหม ถ้ากลัวตายก็ "ทุกข์ไปจนถึงวันตาย" ถ้าไม่กลัวตายก็ "สุขไปถึงวันตาย" ...................................... . คัดลอกการสนทนาธรรม ธรร

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
5

มาตาปิตุอุปัฏฐานธรรมนี้ พระพุทธเจ้าทรงเคยบำเพ็ญด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อตลอดมา แม้ในคราวเสวยพระชาติเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นชาติที่อาภัพก็ไม่ทรงลดละ จนถึงความเป็นศาสดาสอนโลก ก็ยิ่งทรงเทิดทูนธรรมข้อนี้ให้ประจักษ์แก่โลกอย่างเปิดเผย ไม่ทรงดัดแปลงแก้ไข้ให้เป็นอย่างอื่น เพราะทรงเห็นว่า เป็นธรรมอันถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งแล้ว ที่กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายผู้ตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้บุญคุณของบิดามารดา จะมีทางล้างบาปล้า

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
1

ผู้ที่ประสบภัยพิบัติ หรือ ผู้ที่ตกในสภาวะอับจน #ก็ไม่ควรหมดอาลัยตายอยาก ควรทําจิตใจ ให้สงบระงับ ตั้งมั่นอยู่ ก็จะค่อย ๆ หาทางออกให้แก่ตนได้ . เพราะ ปัญหาทุกอย่าง ที่ไม่มีทางออก-ทางแก้ ย่อมไม่มีในโลก! ... ดูเอาเถอะว่า แม้แต่ปัญหาเรื่องความทุกข์ อันเกิดจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย พระพุทธองค์ ก็ยังหาคําตอบไว้ให้ได้ สําหรับปัญหาอื่น ๆ อันเล็กน้อย จะไม่มีคําตอบได้อย่างไร ... #หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
2

การจากไปเป็นกิริยาอาการอันหนึ่งเท่านั้น อยู่ที่นี่ก็จาก เช่น นั่งอยู่ที่นี่ แล้วก็จากไปที่นั่น นั่งที่นั่น ลุกจากที่นั่นก็จากมาที่นี่ มันจากอยู่ตลอดเวลานะเรื่องความจากนี่ เราอย่าไปถือว่าจากนั้นจากนี้ จากเมืองนั้นมาเมืองนี้ จากบ้านนี้ไปบ้านนั้น จากสถานที่นี่ไปสู่สถานที่นั่น ก็เรียกว่า “จาก” คือ จากใกล้จากไกล จากอยู่โดยลำดับลำดาแห่งโลกอนิจจัง มันเป็นของไม่เที่ยงอยู่เช่นนี้ มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
1

มีร่างกายก็มีเวทนา นั่งนานอย่างนี้ก็เจ็บขึ้นมา เจ็บก็เป็นโอกาสอีกล่ะ จะวางได้มั้ยล่ะ? ก็ในเมื่อมันอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิต ไอ้ตัวจิตเนี่ยมันจะไปยึดมั้ยเวทนา มันยึดแล้วจะเป็นของเราได้มั้ย? มันก็อยู่ที่ร่างกายเหมือนเดิมนั่นแหละ พอเราลุกไปแล้วก็หาย ไม่หายก็เหยียดแข้งเหยียดขานิดๆหน่อยๆ บีบนวดนั่นๆนี่ๆ มันก็หายไป มันไม่มีจริงๆ เราก็ให้มันรู้ซะสิ จิตเนี่ย เอ้าเจ็บก็เจ็บไปสิ ก็รู้อยู่แล้วว่ามั

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
1

พระพุทธเจ้าแท้ ธรรมแท้ อยู่ที่ใจ การอุปฐากใจตัวเอง คือ การอุปฐากพระพุทธเจ้า การเฝ้าดูใจตัวเองด้วยสติปัญญา คือ การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อย่างแท้จริง . ธรรมะ ท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเอง จะได้เห็นความบกพร่องของตัวเอง แล้วแก้ไขตัวเองเรื่อย ๆ จนสมบูรณ์ได้ ถ้าทำด้วยความระมัดระวัง ความบกพร่องแม้มีก็ไม่มาก ฉะนั้น #สติจึงสำคัญ และมาอันดับหนึ่ง ปัญญามาที่สอง กิเลสนี้มีอยู่ประจำตลอดเวลา และก

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
2

..ใจเราเป็นอย่างไร..เราคอยรู้ไปนะ แล้วค่อยๆดูไปนะ อะไรที่เรา'ไปติด ไปข้อง ไปยึดถือ' มันล้วนแต่ทำความ'เผ็ดร้อน'ให้เราทั้งนั้นเลย ไปติดใน 'ทรัพย์สมบัติ'..ก็ทุกข์เพราะสมบัติ.. ไปติดใน 'ความคิดเห็น'..ก็ทุกข์เพราะความคิดเห็น.. ติดเพราะความ'ถือตัว ถือดี ถือเด่น'.. ก็ทุกข์เพราะความถือตัวนั่นแหละ อย่างคนถือตัวนะ..คนดังทั้งหลายนี่ เดินไปไหนแล้วไม่มีคนรู้จัก.. อย่างบังเอิญวันนั้นเดินไปที่ๆ ไม่มีคนรู้จักก็จ๋

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
5

Q: “ชีวิตนี้ทำไมต้องอยู่คนเดียว อยากมีความสุขต้องทำอย่างไร เราอยู่ไปเพืออะไร เราเกิดมาทำไม ความสุขที่แท้จริงคืออะไร ... A: นี่ถามแบบ รวมฮิตคำถามยอดนิยมสำหรับคนขี้สงสัยเลยนะเนี่ย . ข้อแรกที่ถามว่า ทำไมต้องอยู่คนเดียว ตอบว่า คนที่เขาอยู่คนเดียว ก็เพราะเงื่อนไขชีวิตเขาเป็นแบบนั้นครับ อาจจะเพราะบางคนไม่มีญาติพี่น้อง ไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อน คบหาสมาคมกับใครไม่ค่อยถนัด ฯลฯ อีก ๑๐๘ เหตุผล . แต่ประเด็นจริงๆ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
7

“ทุกขเวทนา” . เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้น การเพ่งที่ “จิต”ในขณะนี้ยังเร็วเกินไป ควรจดจ่ออยู่กับคำบริกรรม เมื่อจิตสงบจนชำนิชำนาญแล้ว คำบริกรรมย่อมเปลี่ยนไปตามระยะ จะรู้ได้ด้วยตนเอง . เมื่อจิตสงบ ย่อมปล่อยวางอารมณ์ภายนอกได้มากน้อยตามกำลังของตน ตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นละเอียด ความทุกข์ที่ประสบอยู่ ย่อมบรรเทาลงเช่นกัน แต่เป็นเพียงชั่วคราวไม่ยั่งยืน . ทางที่ควรดำเนินคือ เมื่อจิตสงบจากอารมณ์เครื่องเศร้า

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
2

“อย่าประมาท” . ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไป เทคโนโลยี่จะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตาม แต่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันไม่เปลี่ยน ไม่เคยมีสิ่งใดหยุดยั้งมันได้ เพราะสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความทุกข์ ความพลัดพราก พวกเราได้ยินอย่างนี้เข้าใจมากแค่ไหน คนที่ไม่รู้ ไม่สนใจแค่ฟังผ่าน ๆ ไป อาภัพนะ เพราะอยู่ท่ามกลางธรรมะแต่ไม่เห็นคุณค่าของมัน ปล่อยจิตปล่อยใจให้วุ่นวายกับเรื่องของโลกภายนอก วิ่งหาที่พึ่งวัตถุภายนอก คิดว่ามันเป็นควา

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 19
0

(วิธีสลายความทุกข์) ความทุข์ จะแฝงอยู่ในความสุขเสมอ ถ้าเราไม่สามารถรักษาระดับที่เราต้องการมันได้ พระพุทธองค์จึงให้หลักการ ยับยั้งหรือสลายเหตุในความทุกข์เมื่อมันกล้ำกรายเข้ามาในจิต ทั้งนี้อยู่ที่เราจะนำไปใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ในแต่ละคน (โดยเฉพาะในข้อสุดท้าย เป็นข้อที่สำคัญที่เราพึงใช้สติพิจารณาในเหตุของความทุกข์นั้นเพื่อตั้งจิตมั่น เพียรกำจัด โดยวางความอุเบกขาไว้ครับ) ที่มา : พุทธ-อานิเม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 18
2

#เราคือนักท่องเที่ยว #พศินอินทรวงค์ . เราคือนักท่องเที่ยว อยากเที่ยวให้สนุก อย่าแบกของหนัก #อย่าเอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เจอ บางครั้งได้ห้องพักดี ก็หาความสุขจากมัน บางครั้งได้ห้องพักไม่ดี ก็ให้เข้าใจว่า พรุ่งนี้ก็ไปแล้ว กับผู้คนที่ผ่านเข้ามา ทำดีต่อกันไว้มาก ๆ เพราะมันจะเป็นความทรงจำที่ดีในวันจากลา มองฟ้าบ้าง เอาเท้าไปแช่ลำธารบ้าง อย่ามัวแต่ให้ความสำคัญ กับความไม่สะดวกเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างเดินทาง ถน

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
3

#วิธีตัดความคิด " ... ถามว่า เอาความคิดตัดความคิดได้ไหม? ขอตอบว่าถ้าเอาความคิดตัดความคิดก็เท่ากับไปเพิ่มความคิด หรือเพิ่มปัญหามากขึ้นอีก . สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ปรมัตถ์ชัดเจน ต้องกำหนดดูความรู้สึก หรือกระตุ้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ชัดๆอย่างต่อเนื่อง ความคิดก็จะหลุดไปเอง . เพราะจิตมีเพียงดวงเดียว แต่รับรู้ได้หลายขณะเท่านั้น จึงดูเหมือนจะไวมาก พอจิตถูกดึงมาอยู่กับความรู้สึกตัว จิตก็จะผละออกจากความค

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
6

"ชีวิตหลวงพ่อไม่มีอะไรที่ต้องการเป็นส่วนตัวแล้ว ตราบใดที่ยังมีกำลังอยู่ก็จะทำงานรับใช้พระพุทธเจ้า โดยสืบทอดศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ไปให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์และความสุขของคนจำนวนมาก ที่จะเสียประโยชน์ถ้าไม่ได้ฟังธรรม ได้เห็นคนที่อยากดีอยากพ้นทุกข์แล้ว ความเมตตาสงสารมันท่วมใจทีเดียว" .… #หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ... Cr.Tana Rujiputtanakul

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
1

ถาม - เวลาภาวนา จิตใจแวบไปคิดนั่น โน่น นี่ พระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไร ? ต้องยอมรับว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นบ้าง เวลาเรานั่งสมาธิ ดูกายและใจ การเจริญอานาปานสติ ตามลมหายใจที่ปลายจมูก เป็นการปฎิบัติที่ค่อนข้างละเอียด ถ้าจิตใจเราอยู่ในสภาพที่ยังหยาบ ใจก็จะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะอยู่กับลมหายใจ ในบางครั้งเราใช้วิธีง่ายๆ ก่อนนั่งสมาธิ ทำโยคะเล็กน้อย ถ้าไม่ถนัดก็อาบน้ำให้ผ่อนคลาย ทำวัตร สวดมนต์ เปลี่ยนอา

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
3

มีเรื่องราวน่ารัก ๆ ที่มีพญาช้างมาดูแลอุปฐาก พระพุทธองค์ ตอนที่สงฆ์ทะเลาะกันทั้งที่พระองค์ทรงข้ามแล้ว ยังไม่สนใจ พระองค์เลยหลีกเร้นไปในป่าแล้วมีช้างชื่อปาริไลยกะมา ปรนนิบัติ หาน้ำหาท่า ทำพื้นสะอาดและอาบน้ำให้ น่ารักมากเลยครับ (พระองค์จึงทรงชมเชยช้างเชือกนี้ดังนี้ครับ) ที่มา : พุทธ-อานิเม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
0

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
4

‘ฟ้าหญิง’ เสด็จออกหน่วยรักษาสัตว์ป่วย ทรงตั้งพระปณิธานไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 16 มกราคม 2561 เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 16 มกราคม ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปเป็นประธานการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
0

...เหมือนกับการปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขา ทุกคนนี้มีสิทธิที่จะปีนขึ้นไปถึงยอดเขาได้ แต่อยู่ที่ผู้ปีนว่า จะพยายามปีนกันมากน้อยเพียงไร . ถ้ามีความพยายามอย่างสุด ๆ อย่างเต็มที่ ก็จะสามารถปีนขึ้นเขาถึงยอดได้ แต่ถ้าไม่มีความพยายามอย่างสุดๆ ก็จะไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปถึงยอดเขาได้ . อันนี้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอง ที่จะต้องเป็นผู้สร้างความเพียรขึ้นมา สร้างความพยายามขึ้นมา สร้างความอดทนขึ้นมา . ด้วยการปฏิบัติ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
0

เมื่อชีวิตเราต้องพึ่งพาหาซื้อแต่เรื่องสนองกามสุขของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็จะไม่มีทางได้สุขที่แท้จริงจากการพัฒนาภายในจิตใจที่เป็นสุขที่ประเสริฐได้เลย (พระพุทธองค์จึงให้เราเจริญใน มรรคมีองค์ ๘ เพิ่อละและรู้ทันในกามคุณ๕นี้) ที่มา : พุทธ-อานิเม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
1

ลงมือเลยเดี๋ยวนี้ กับขอผัดไปก่อน เคยสังเกตไหมว่า ผลที่เกิดขึ้น ‘ทางใจ’ ต่างกันขนาดไหน? . มีเรื่องอยู่สองประเภท ที่คุณชอบผัดวันประกันพรุ่ง ประเภทแรก คือเรื่องเล็กน้อย เช่น ว่าจะจัดข้าวจัดของให้เรียบร้อย ว่าจะออกไปตรวจฟันซะหน่อย ว่าจะซื้อขนมไปฝากพ่อแม่เสียที . ว่าจะ ว่าจะ แล้วไม่ทำ! . อีกประเภทหนึ่ง คือเรื่องใหญ่มาก เช่น น่าจะตัดสินใจว่าเอาไงดีกับชีวิต น่าจะคิดสะสางงานให้คืบหน้า น่าจะไปออกกำลังเสียก

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

ไม่ว่าเจอเรื่อง ‘สมหวัง’ หรือ ‘ผิดหวัง’ ให้รู้สึกแค่กลางๆ พอดีๆ ชีวิตจะมีความสุข เพราะทั้ง ‘สมหวัง’ และ ‘ผิดหวัง’ ผ่านมา...แล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรอยู่กับเรานาน ... แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

การเกิดเป็นอะไรนั้น ก็เพราะกรรมที่ทำไว้ ไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ตระกูลที่บริสุทธิ์จากยุคไหน ตามที่พระพุทธองค์บอกสอนไว้ดังนี้ (ขอเพียงฉลาดในกรรมที่ได้สถานภาพแบบนี้ ใช้ชีวิตให้ถูกให้เป็นตามหลักธรรม ก็คือคุณค่าที่ดีที่สุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วครับ) ที่มา : พุทธ-อานิเม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
1

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

"วิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราหมดความคิด ในขั้นต้นนี่เราอาจจะยกเอาอันใดอันหนึ่ง มาพิจารณา เช่น รูปไม่เที่ยง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อันนี้เราจำเป็นจะต้องเอาความรู้ทางปริยัติ มาคิดพิจารณาเป็นแนวนำ เป็นการปรับปรุงปฏิปทา ทำให้จิตของเรานี่มีความเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณานั้นๆ การพิจารณาอันนี้ก็เป็นอุบาย ทำให้จิตสงบลงไปได้ เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว ความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นโ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

ยิ่งให้เวลา กับการ คิดถึงใคร มากขึ้นเท่าไร จินตนาการเกี่ยวกับเขาหรือเธอ จะยิ่งก่อร่างแล้วตีตัว ออกห่าง จากความเป็นจริง มากขึ้นเท่านั้น เขาหรือเธอ ไม่ได้ทำอะไร จินตนาการของคุณ จะทำงานให้เขาหรือเธอเอง . จินตนาการต่างจากความจริง จะ สวยงาม หรือ น่าเกลียด กว่าความจริงแค่ไหนก็ได้ เหมือนตัวการ์ตูนที่แสนสะอาดเพราะไม่มีเลือดเนื้อเน่าเหม็น หรือเหมือนตัวการ์ตูนที่มีเขี้ยวมีเขาได้ไม่ต้องเหมือนของจริง . ด้ว

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

การปฏิบัติธรรม เกิดขึ้นที่จิต ไม่ใช่ที่กาย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในสติปัฏฐาน ๔ หมวดกายว่า กายอยู่ท่าไหน ก็รู้ความเป็นกายท่านั้น เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นตามจริงว่า กายไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเรา การรู้เกิดขึ้นที่จิต กายเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ . คำถามจริง ๆ จึงควรเป็นว่า ออกกำลังกายอย่างไร ให้เกิดภาวะ ‘พร้อมรู้ตามจริง’? . คำตอบคือ จิตเล็งรู้อาการทางกายอย่างไร แล้วโลกภายในสงบเงียบลง ความรู้สึกทั่วพร้อมทางก

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
1

ทำอย่างไรถึงมีสติรู้สึกตัวเร็วขึ้น? . ปุจฉา - กราบนมัสการเจ้าค่ะ การมีสติในชีวิตประจำวันนั้น จะมีวิธีฝึกอย่างไรให้ “รู้สึกตัว” ได้เร็วขึ้นเจ้าคะ โยมพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวัน ทว่ากว่าจะรู้สึกตัว รู้อีกทีก็หมดวันแล้วเจ้าค่ะ และหากยังไม่สามารถ “รู้ซื่อๆ” หรือ “รู้เฉยๆ” ได้ มักจะดิ้นกระโจนตามสิ่งที่มากระทบ ณ ขณะนั้นเสมอ ควรจะมีวิธีจัดการตัวเอง หรือทำอย่างไรดี กราบขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะ . พ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
2

"กาย เมื่อได้รับอากาศภายนอก เช่น อย่างหนาวบ้าง ร้อนบ้าง ใจมันก็ไม่ชอบอีกเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจึงสอนให้พยายามตั้งสติพิจารณา ว่าสิ่งเหล่านี้ มันเป็นอนิจจัง คือเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ คือทำให้กายและใจเป็นผู้ยึด ใจเป็นผู้ถือว่ามันร้อนมันหนาว เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านให้พิจารณาว่า นั่นเป็นของภายนอก เป็นธรรมชาติของอากาศที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้น ท่านให้พิจารณาว่าใครเป็นผู้ร้อน กายเป็นผู้ร้อน หรื

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

คำว่า "อินทรีย์" หมายถึง เจ้าการหรือตัวการของอยาตนะทั้ง ๖ ของตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพื่อไปรับรู้สัมผัสให้รู้ถึงสภาพธรรม อินทรีย์แต่ละคนจึงมีการรับรู้สภาพธรรมไม่เท่ากันด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและปัญญา (พระพุทธองค์ได้บอกสอน ธาตุที่ใกล้เคียงกันจึงมีเหตุปัจจัยให้เข้ากันได้ เช่น คนที่ไม่ดีหรือมีความชั่วคล้ายกันมักจะคบค้าแบบเดียวกัน หรือคนที่มีจิตใจดี ก็จะคบหากันแบบเดียวกั

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
2

เมตตาของหลวงพ่อชา ... พระอาจารย์ปรีชาบวชเป็นสามเณรน้อยตั้งแต่อายุสิบสาม และมีโอกาสอุปัฏฐากใกล้ชิดกับหลวงพ่อชา สุภัทโท ท่านจึงได้ซึมซับคำสอนของหลวงพ่อมาตั้งแต่นั้น . ท่านเล่าว่า แม้ในวัยนั้นจะยังไม่เข้าใจธรรมะมากนัก แต่เมื่อเติบโตขึ้นในเพศบรรพชิต ท่านก็ได้ตระหนักถึงอิทธิพลของคำสอนที่ได้รับการปลูกฝังมา . ครั้งหนึ่ง สามเณรปรีชาอยากได้รูปหลวงพ่อชาที่อัดลงจานกระเบื้องอย่างสวยงาม พยายามอดทนรอคอยหลายเดื

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
2

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
3

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
2

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Popular Now