Photos from Kanchana Montraporn (@kmontraporn)

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 19
3

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช” ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ... ขอบคุณภาพ. FB_มณฑลทหารบกที่ 21 ที่มา : เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 19
2

"คนเราถ้าหากไม่มีเมตตาหวังดีต่อกันแล้ว มันก็ไม่ผิดแผกจากสัตว์เดรัจฉานเลย เอาแต่ได้ เอาแต่ดี เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่คิดถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่น ก็เหมือนสัตว์ทั่วไปเท่านั้นเอง" ... #หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่มา :#ลูกศิษย์ท่านพ่อลีธัมมธโรวัดอโศการาม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 19
1

การรักษาศีลนั้นดีแล้ว แต่ไม่ใช่ว่ามีศีลแล้ว จะไม่มีวันพบความพลัดพรากสูญเสีย ความพลัดพรากสูญเสียนั้น เป็นธรรมดาของชีวิต ถึงมีศีลแค่ไหน ก็ต้องเจออยู่วันยังค่ำ . แต่การมีศีลย่อมช่วยให้เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นน้อยลง แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องประสบเป็นธรรมดา สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่การวางใจให้ถูกต้อง เช่น . ๑. มองเห็นว่ามันเป็นธรรมดา ไม่มีใครหนีพ้น ๒. อะไรที่เป็นอดีตไปแล้ว ก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไป ไม่เก็บเอาม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 19
0

ก้าวต่อไปของคุณ อาจจะพลาดก็ได้ ให้วางแผนดีแค่ไหน ก็มีสิทธิ์พลาดกันทั้งนั้น . ถ้าไม่ออกก้าวเองเลย คุณจะไม่สะดุดพลาดล้มเลย แต่คุณก็จะไม่มีวันก้าวผ่านสำเร็จด้วย . ถ้าเอาแต่ขี่หลังคนอื่น ไม่เคยก้าวเดินด้วยแข้งขาตัวเอง แข้งขาของคุณจะอ่อนเปียก ใจจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวการก้าวเดิน แค่นึกว่าอาจสะดุดพลาดล้มได้ แข้งขาก็สั่นเกินทนแล้ว . ถ้าเคยสะดุดพลาดล้มมาร้อยครั้ง แล้วลุกขึ้นใหม่ได้เองทั้งร้อยครั้งติดก

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 19
1

"ทำลงไปแล้ว ใจเป็นสุข นั่นแหละบุญมันอยู่ตรงนั้น" . #หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ท่านสอนว่า ... เรามาทำบุญทำกุศล เราว่า ทาน อันนั้นได้บุญไหม ถามใครเล่า ถามดวงใจเราซี . ถ้าเราทำลงไปแล้วดวงใจเรามีความเยือกความเย็น ใจเรามีความสุข ใจเรามีความสบาย ก็ได้บุญตรงนั้นแหละ . เพราะฉะนั้น บุญทั้งหลายใจเราถึงก่อน บาปก็ใจของเราถึงก่อน ใจของเราเป็นหลักฐาน ใจของเราเป็นประธาน สำเร็จกับดวงใจ ไม่ได้สำเร็จที่อื่นไกล.

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 19
0

#ตายดี #พระไพศาล วิสาโล . การตายแบบไม่รู้ตัว เช่น ตายในขณะหลับ หรือหมดสติและตายไปอย่างกะทันหัน แม้จะเป็นการตายที่ไม่เจ็บปวดหรือทรมาน แต่จะเรียกว่าตายดีไม่ได้ . หากวาระสุดท้ายของผู้ตาย อยู่ในอารมณ์ ที่หม่นหมอง เนื่องจากกำลังฝันร้าย หรือครุ่นคิดในเรื่องที่เป็นอกุศล เช่น โทสะ พยาบาท หรือเศร้าโศก . ในทำนองเดียวกัน แม้จะอยู่ท่ามกลาง ญาติมิตร แต่หากตายไปในขณะที่ยังห่วง กังวลลูกหลาน วิตกกับภาระที่ยังไม่แ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 19
10

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.05 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งโปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โร

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 19
0

... ๑. พูดตามความเป็นจริง ๒. ไม่พูดหยาบคาย ใช้วาจาไพเราะ ๓. ไม่ส่อเสียด ไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกร้าวกัน ๔. ใช้วาจาเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ ทั้ง ๔ ประการนี้ คำว่า โทษ ไม่มีกับเรา มีแต่ คุณ เท่านั้น จะไปที่ไหนจะพูดที่ไหน ใครก็อยากรับฟัง เขาถือว่า " วาจาเป็นทิพย์ " หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ที่มา : Dhammada

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 18
0

วันนี้ในอดีต ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีฉลองครบรอบ ๕๐๐ ปี ศาสนาซิกข์ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า "ชาวซิกข์ในประเทศไทย ได้รับความสะดวกสบายและได้รับความอุปถัมภ์ให้มีความผาสุกร่มเย็นพร้อมมูล ในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนการประกอบศาสนกิจตามความเชื่อถือ ฐานะความมั่นคง พร้อมทั้งความสุขของบุคคลนั้น

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 18
1

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง . การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก . #ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา… . #ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ...... ภาพ วัดปราสาทนครหลวง จ.อยุธยา ที่มา : trader hunter พบธรรม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 18
3

สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่มันติดข้องอยู่ในจิตเรา มัน ไ-ม่-ได้-มี-ตั-ว-ต-น หรอก ลองทดสอบดู... ถ้าเราเอาจิตกลับเข้ามา จาก “เรื่องราวภายนอก” จาก “อารมณ์ทั้งหลาย” กลับเข้ามาจดจ่อ... อยู่กับ บุญ ระลึกถึงคุณงามความดี "เครื่องอยู่" อะไรก็ได้ที่เป็น "ฝ่ายกุศล" เนี่ยพลิกจิต... ไม่ปล่อยจิตไปตามกระแส ไอ้ปัญหาต่างๆ ที่มันติดค้างอยู่ในจิตใจ มันเบาลงได้ มันก็ดับไปเอง หายไปเอง มันหายไปเฉยๆ นะ แค่เราไม่สนใจมัน เอา

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 18
0

เสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ . พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๓๙ #เกิดทีไร..#ทุกข์ทุกที . ทุกครั้งที่เกิด.. ต้องตาย ครูบาอาจารย์จะบอกว่า... "ผู้ฆ่าที่น่ากลัว ฆาตกร​ที่น่ากลัว.. ไม่ใช่ใครอื่น ฆาตรกรคือ วัฏสงสาร" ฉะนั้น​ ถ้าเห็นโทษของวัฏสงสารแล้ว​ ก็​ตั้งเป้าหมายว่าจะพ้น(จากวัฏฏะ)ไป . ตั้งเป้าหมายขึ้นมาถูกแล้วเนี่ย มันจะมีการแสวงหาแนวทางที่จะออก เริ่มจากการเห็น​ว่า.. โทษภัยจากการ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 18
0

ถ้าโง่แล้วมันก็จะต้องถูกหลอก หลอกได้แม้กระทั่งตัวเองที่เห็น ๆ กันอยู่ก็ คือ การนิยมที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามความสมมติว่าสวย ว่างาม ว่าดี ว่าอย่างนั้น อย่างนี้ ... #ท่านพุทธทาส

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 16
0

วันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 18.00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยม พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้ทูลเกล้าฯและ อาสาสมัคร พอ.สว.ณ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี . ภาพจาก FB_มูลนิธิ พอ.สว. Princess Mother’s Medical Volunteer Foundation ที่มา : เรารักพระราชวงศ์ไทย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 16
0

โอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๔ ปี องค์หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ . ขอน้อมจิตกราบบูชาธรรมองค์หลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า น้อมปฏิบัติบูชา ถวายเป็นอาจาริยบูชาองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ . กราบ กราบ กราบ . "...พระพุทธองค์ยังสั่งสอนเอาไว้ว่า ให้ดูตนเอง ฝึกฝนตนเอง แก้ไขตนเอง ปรับปรุงตนเอง จับผิดที่ตนเอง เรียกว่ามาดูที่ตัวเราก่อน อย่าไปดูคนอื่น อย่าไปเพ่งโทษคนอื่นแต่อย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาคนเราชอบโทษคนอื

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 16
2

ต้องใจแข็งนะ กิเลสมันหอมหวาน พระพุทธเจ้าท่านก็บอก ว่ากิเลสมันหอมหวาน กิเลสมันหอมหวานในเบื้องต้นน่ะ เผ็ดร้อนในเบื้องปลาย . ส่วนธรรมะเนี่ย ... เผ็ดร้อนในเบื้องต้นนะ หอมหวานในเบื้องปลาย การตามใจกิเลสนั้นหอมหวานเหลือเกิน สุดท้ายก็ลำบาก จิตใจตกต่ำไปเรื่อย ๆ . สะสมความชั่วนั้น สะสมได้เร็วนะ เพราะธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำอยู่แล้ว จะทำให้มันค่อย ๆ ดีขึ้น ๆ . โอ๊ย.. ทำกันนานกว่ามันจะยอมดี มันชินกับคว

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 16
0

หลายสิ่งหลายอย่างที่เรานึกว่าสำคัญ ที่จริงไม่มีความสำคัญอะไรอยู่ในตัวของมันเอง มันดูว่าสำคัญเพราะเราเชื่อ หรือตกลงกันว่าสำคัญเท่านั้น ... คือ #เราสำคัญมั่นหมายมัน ... #พระอาจารย์ชยสาโร

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 15
8

#เป็นมิตรกับชีวิต . "ชีวิต”เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามี ต่อเมื่อมีชีวิตเราจึงสามารถทำความดี มีความสุขและเข้าถึงประโยชน์สูงสุดเท่าที่ธรรมชาติจะมีให้ได้ แน่นอนว่า ชีวิตในที่นี้ หมายรวมถึงการมีจิตใจที่สามารถคิดนึกได้อย่างมนุษย์ แม้กายจะไม่สมประกอบ แต่หากมีจิตใจที่ทำงานได้เป็นปกติ ชีวิตนี้ก็สามารถเปิดโอกาสให้เราได้พบสิ่งดีงาม รวมทั้งมีความสุขได้ไม่น้อยกว่าคนอื่น . แม้ชีวิตกับความทุกข์เ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 15
3

“ อันความตายและการพลัดพรากจากกันนั้นเป็นธรรมดา และเป็นไปตามธรรมชาติ เขาตายกันนับแต่ครั้งปู่ย่าตายาย แต่โบราณกาลมาตลอด ถ้าเราพิจารณาให้ดีก็จะรู้ว่า การตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าสยดสยองอย่างคนส่วนมากคิด คนเราเกิดมาก็ต้องมีสังขารเป็นที่อาศัย สังขารก็มีเวลาอยู่อย่างจำกัด ย่อมจะมีเสื่อมมีทรุดโทรม เป็นไปตามกาลเวลา ความตายไม่ได้เป็นสิ่งที่หายไปไหน หากเป็นเพียงเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปเกิดอีกภพหนึ่ง " ... •เจ้าคุณ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 15
0

"เรื่องฤทธิ์เรื่องเดช มันเป็นของไม่จีรังยั่งยืน มีได้ก็เสื่อมได้ ถ้าอยู่ยงคงกระพันดีจริง ๆ เจ้าของก็ไม่ต้องไข้ ไม่ต้องตายสิ จริงอยู่ที่ว่าอิทธิฤทธิ์นั้นพออาศัยได้ ถ้าอาศัยเมื่อถึงคราวจำเป็นก็คงไม่ผิดหรอก แต่ไม่ใช่จะอาศัยอยู่เรื่อย ๆ ที่แน่นอนและยั่งยืน ก็คือ *ธรรมะ*อย่างเดียวเท่านั้น ใครก็ตามแม้จะมีของดี ของวิเศษสักแค่ไหน ถ้าทำแต่ความชั่วก่อกรรมทำเข็ญเอาไว้ เขาก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นตามสนองในวันห

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 15
0

“หากสละชีวิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันจริง ๆ แล้ว พระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นของยากลำบากและเหลือวิสัยอะไร ทำได้จนเต็มความสามารถของตนทีเดียว” . กายนี้คือก้อนทุกข์ กายนี้เป็นที่หมายให้พ้นเสียจากทุกข์ ฝึกสติปัญญาให้ดีแล้วมาพิจารณากายนี้ให้แจ้ง ก็จะพ้นทุกข์ได้...” . #หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา #supanisundarasardula

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 15
1

เคยผ่านกันใช่ไหมคะ วันนี้ในอดีต ๑๐๘ ปี "สะพานหัวช้าง" . สะพานเฉลิมหล้า ๕๖ หรือ สะพานหัวช้าง เป็นสะพานในชุดเฉลิม สะพานที่ ๑๕ สร้างข้ามคลองบางกะปิหรือคลองแสนแสบ ที่ถนนพญาไท เพื่อเชื่อมทางระหว่างพระนครให้ต่อกันทั้งตอนเหนือและตอนใต้ คู่กับสะพานเฉลิมโลก ๕๕ สะพานนี้อยู่ติดกับวังสระปทุม . สะพานเฉลิมหล้า ๕๖ เป็นสะพานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo November 15
0

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม และคณะทีมงานก้าวคนละก้าว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับตูน และ ทีมงาน โดยจะทำการมอบให้ที่โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี "ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ" ..... ที่มา : ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของ

Popular Now

Fereydoun Asraei @fereydoun_asraei on Instagram photo November 20
+ Board

با ديدن تصاويرى از كمك هاى مردمى از همه نقاط ايران به خودم افتخار ميكنم كه ايرانى ام براى مردم ، بلوچ و اذرى و عرب زبان و كرد و لر و گيلك نداشت ، همه با هر باور و اعتقاد در كنار مردم غرب كشور قرار گرفتند تا ثابت كنند در مواقعى كه لازم باشد متحد و يار و ياور همند. درود به شرفتان

چرم کاکتوس - شعبه شهر اندیشه @cactusgallery2 on Instagram photo November 20
+ Board

🌵چرم کاکتوس🌵 🍁سری پاییزه ۹۶🍁 شما به این مدل چرم کاکتوس از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟ 📌دوستانتون را تگ کنید 👠کفش چرم کد ۱۲۲ قیمت: ۱۵۵.۰۰۰ تومان سایزبندی: ۳۷ تا ۴۱ 🎨رنگبندی: مشکی تک ، مشکی سماقی ، زرشکی عسلی مشکی ، یشمی عسلی مشکی برای سفارش به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در برنامه تلگرام پیغام بدید. ☎شماره های تماس جهت خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش محصولات چرم کاکتوس : ۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵۰۰ ۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳ ۰۹۱۲ ۰۷۵