Photos from Kanchana Montraporn (@kmontraporn)

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
3

#วิธีตัดความคิด " ... ถามว่า เอาความคิดตัดความคิดได้ไหม? ขอตอบว่าถ้าเอาความคิดตัดความคิดก็เท่ากับไปเพิ่มความคิด หรือเพิ่มปัญหามากขึ้นอีก . สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ปรมัตถ์ชัดเจน ต้องกำหนดดูความรู้สึก หรือกระตุ้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ชัดๆอย่างต่อเนื่อง ความคิดก็จะหลุดไปเอง . เพราะจิตมีเพียงดวงเดียว แต่รับรู้ได้หลายขณะเท่านั้น จึงดูเหมือนจะไวมาก พอจิตถูกดึงมาอยู่กับความรู้สึกตัว จิตก็จะผละออกจากความค

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
6

"ชีวิตหลวงพ่อไม่มีอะไรที่ต้องการเป็นส่วนตัวแล้ว ตราบใดที่ยังมีกำลังอยู่ก็จะทำงานรับใช้พระพุทธเจ้า โดยสืบทอดศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ไปให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์และความสุขของคนจำนวนมาก ที่จะเสียประโยชน์ถ้าไม่ได้ฟังธรรม ได้เห็นคนที่อยากดีอยากพ้นทุกข์แล้ว ความเมตตาสงสารมันท่วมใจทีเดียว" .… #หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ... Cr.Tana Rujiputtanakul

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
1

ถาม - เวลาภาวนา จิตใจแวบไปคิดนั่น โน่น นี่ พระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไร ? ต้องยอมรับว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นบ้าง เวลาเรานั่งสมาธิ ดูกายและใจ การเจริญอานาปานสติ ตามลมหายใจที่ปลายจมูก เป็นการปฎิบัติที่ค่อนข้างละเอียด ถ้าจิตใจเราอยู่ในสภาพที่ยังหยาบ ใจก็จะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะอยู่กับลมหายใจ ในบางครั้งเราใช้วิธีง่ายๆ ก่อนนั่งสมาธิ ทำโยคะเล็กน้อย ถ้าไม่ถนัดก็อาบน้ำให้ผ่อนคลาย ทำวัตร สวดมนต์ เปลี่ยนอา

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
3

มีเรื่องราวน่ารัก ๆ ที่มีพญาช้างมาดูแลอุปฐาก พระพุทธองค์ ตอนที่สงฆ์ทะเลาะกันทั้งที่พระองค์ทรงข้ามแล้ว ยังไม่สนใจ พระองค์เลยหลีกเร้นไปในป่าแล้วมีช้างชื่อปาริไลยกะมา ปรนนิบัติ หาน้ำหาท่า ทำพื้นสะอาดและอาบน้ำให้ น่ารักมากเลยครับ (พระองค์จึงทรงชมเชยช้างเชือกนี้ดังนี้ครับ) ที่มา : พุทธ-อานิเม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
0

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
4

‘ฟ้าหญิง’ เสด็จออกหน่วยรักษาสัตว์ป่วย ทรงตั้งพระปณิธานไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 16 มกราคม 2561 เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 16 มกราคม ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปเป็นประธานการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
0

...เหมือนกับการปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขา ทุกคนนี้มีสิทธิที่จะปีนขึ้นไปถึงยอดเขาได้ แต่อยู่ที่ผู้ปีนว่า จะพยายามปีนกันมากน้อยเพียงไร . ถ้ามีความพยายามอย่างสุด ๆ อย่างเต็มที่ ก็จะสามารถปีนขึ้นเขาถึงยอดได้ แต่ถ้าไม่มีความพยายามอย่างสุดๆ ก็จะไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปถึงยอดเขาได้ . อันนี้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอง ที่จะต้องเป็นผู้สร้างความเพียรขึ้นมา สร้างความพยายามขึ้นมา สร้างความอดทนขึ้นมา . ด้วยการปฏิบัติ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 16
0

เมื่อชีวิตเราต้องพึ่งพาหาซื้อแต่เรื่องสนองกามสุขของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็จะไม่มีทางได้สุขที่แท้จริงจากการพัฒนาภายในจิตใจที่เป็นสุขที่ประเสริฐได้เลย (พระพุทธองค์จึงให้เราเจริญใน มรรคมีองค์ ๘ เพิ่อละและรู้ทันในกามคุณ๕นี้) ที่มา : พุทธ-อานิเม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
1

ลงมือเลยเดี๋ยวนี้ กับขอผัดไปก่อน เคยสังเกตไหมว่า ผลที่เกิดขึ้น ‘ทางใจ’ ต่างกันขนาดไหน? . มีเรื่องอยู่สองประเภท ที่คุณชอบผัดวันประกันพรุ่ง ประเภทแรก คือเรื่องเล็กน้อย เช่น ว่าจะจัดข้าวจัดของให้เรียบร้อย ว่าจะออกไปตรวจฟันซะหน่อย ว่าจะซื้อขนมไปฝากพ่อแม่เสียที . ว่าจะ ว่าจะ แล้วไม่ทำ! . อีกประเภทหนึ่ง คือเรื่องใหญ่มาก เช่น น่าจะตัดสินใจว่าเอาไงดีกับชีวิต น่าจะคิดสะสางงานให้คืบหน้า น่าจะไปออกกำลังเสียก

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

ไม่ว่าเจอเรื่อง ‘สมหวัง’ หรือ ‘ผิดหวัง’ ให้รู้สึกแค่กลางๆ พอดีๆ ชีวิตจะมีความสุข เพราะทั้ง ‘สมหวัง’ และ ‘ผิดหวัง’ ผ่านมา...แล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรอยู่กับเรานาน ... แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

การเกิดเป็นอะไรนั้น ก็เพราะกรรมที่ทำไว้ ไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ตระกูลที่บริสุทธิ์จากยุคไหน ตามที่พระพุทธองค์บอกสอนไว้ดังนี้ (ขอเพียงฉลาดในกรรมที่ได้สถานภาพแบบนี้ ใช้ชีวิตให้ถูกให้เป็นตามหลักธรรม ก็คือคุณค่าที่ดีที่สุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วครับ) ที่มา : พุทธ-อานิเม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
1

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

"วิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราหมดความคิด ในขั้นต้นนี่เราอาจจะยกเอาอันใดอันหนึ่ง มาพิจารณา เช่น รูปไม่เที่ยง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อันนี้เราจำเป็นจะต้องเอาความรู้ทางปริยัติ มาคิดพิจารณาเป็นแนวนำ เป็นการปรับปรุงปฏิปทา ทำให้จิตของเรานี่มีความเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณานั้นๆ การพิจารณาอันนี้ก็เป็นอุบาย ทำให้จิตสงบลงไปได้ เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว ความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นโ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

ยิ่งให้เวลา กับการ คิดถึงใคร มากขึ้นเท่าไร จินตนาการเกี่ยวกับเขาหรือเธอ จะยิ่งก่อร่างแล้วตีตัว ออกห่าง จากความเป็นจริง มากขึ้นเท่านั้น เขาหรือเธอ ไม่ได้ทำอะไร จินตนาการของคุณ จะทำงานให้เขาหรือเธอเอง . จินตนาการต่างจากความจริง จะ สวยงาม หรือ น่าเกลียด กว่าความจริงแค่ไหนก็ได้ เหมือนตัวการ์ตูนที่แสนสะอาดเพราะไม่มีเลือดเนื้อเน่าเหม็น หรือเหมือนตัวการ์ตูนที่มีเขี้ยวมีเขาได้ไม่ต้องเหมือนของจริง . ด้ว

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

การปฏิบัติธรรม เกิดขึ้นที่จิต ไม่ใช่ที่กาย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในสติปัฏฐาน ๔ หมวดกายว่า กายอยู่ท่าไหน ก็รู้ความเป็นกายท่านั้น เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นตามจริงว่า กายไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเรา การรู้เกิดขึ้นที่จิต กายเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ . คำถามจริง ๆ จึงควรเป็นว่า ออกกำลังกายอย่างไร ให้เกิดภาวะ ‘พร้อมรู้ตามจริง’? . คำตอบคือ จิตเล็งรู้อาการทางกายอย่างไร แล้วโลกภายในสงบเงียบลง ความรู้สึกทั่วพร้อมทางก

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
1

ทำอย่างไรถึงมีสติรู้สึกตัวเร็วขึ้น? . ปุจฉา - กราบนมัสการเจ้าค่ะ การมีสติในชีวิตประจำวันนั้น จะมีวิธีฝึกอย่างไรให้ “รู้สึกตัว” ได้เร็วขึ้นเจ้าคะ โยมพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวัน ทว่ากว่าจะรู้สึกตัว รู้อีกทีก็หมดวันแล้วเจ้าค่ะ และหากยังไม่สามารถ “รู้ซื่อๆ” หรือ “รู้เฉยๆ” ได้ มักจะดิ้นกระโจนตามสิ่งที่มากระทบ ณ ขณะนั้นเสมอ ควรจะมีวิธีจัดการตัวเอง หรือทำอย่างไรดี กราบขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะ . พ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
2

"กาย เมื่อได้รับอากาศภายนอก เช่น อย่างหนาวบ้าง ร้อนบ้าง ใจมันก็ไม่ชอบอีกเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจึงสอนให้พยายามตั้งสติพิจารณา ว่าสิ่งเหล่านี้ มันเป็นอนิจจัง คือเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ คือทำให้กายและใจเป็นผู้ยึด ใจเป็นผู้ถือว่ามันร้อนมันหนาว เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านให้พิจารณาว่า นั่นเป็นของภายนอก เป็นธรรมชาติของอากาศที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้น ท่านให้พิจารณาว่าใครเป็นผู้ร้อน กายเป็นผู้ร้อน หรื

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 15
0

คำว่า "อินทรีย์" หมายถึง เจ้าการหรือตัวการของอยาตนะทั้ง ๖ ของตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพื่อไปรับรู้สัมผัสให้รู้ถึงสภาพธรรม อินทรีย์แต่ละคนจึงมีการรับรู้สภาพธรรมไม่เท่ากันด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและปัญญา (พระพุทธองค์ได้บอกสอน ธาตุที่ใกล้เคียงกันจึงมีเหตุปัจจัยให้เข้ากันได้ เช่น คนที่ไม่ดีหรือมีความชั่วคล้ายกันมักจะคบค้าแบบเดียวกัน หรือคนที่มีจิตใจดี ก็จะคบหากันแบบเดียวกั

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
2

เมตตาของหลวงพ่อชา ... พระอาจารย์ปรีชาบวชเป็นสามเณรน้อยตั้งแต่อายุสิบสาม และมีโอกาสอุปัฏฐากใกล้ชิดกับหลวงพ่อชา สุภัทโท ท่านจึงได้ซึมซับคำสอนของหลวงพ่อมาตั้งแต่นั้น . ท่านเล่าว่า แม้ในวัยนั้นจะยังไม่เข้าใจธรรมะมากนัก แต่เมื่อเติบโตขึ้นในเพศบรรพชิต ท่านก็ได้ตระหนักถึงอิทธิพลของคำสอนที่ได้รับการปลูกฝังมา . ครั้งหนึ่ง สามเณรปรีชาอยากได้รูปหลวงพ่อชาที่อัดลงจานกระเบื้องอย่างสวยงาม พยายามอดทนรอคอยหลายเดื

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
2

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
3

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
2

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
1

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
0

กมฺมสฺสโกมฺหิ กรรมเป็นสมบัติของเรา ถ้าเป็นกรรมดีก็เป็นสมบัติของเรา ถ้าเป็นความชั่ว ก็เป็นคู่กรรมคู่เวร เป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวของเราเอง เพราะฉะนั้นให้พากันเลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้ ยังไม่สาย สวากขาตธรรมนี้ทันสมัยตลอดเวลา ไม่มีคำว่าเช้าสายบ่ายเย็น มีปัจจุบันคือสวากขาตธรรมตรัสไว้แล้วโดยถูกต้อง ใครปฏิบัติตามเมื่อไร ก็ก้าวเดินตามธรรมพระพุทธเจ้านี้ จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดา ไม่มีวันคืนเดือนปีมืดแจ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 14
2

ภาษามันเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แต่กิเลสคนนี่มันเหมือนเดิม กี่ยุค กี่สมัย กิเลสมันก็หน้าตาเหมือนเดิมเลย ก็มีแค่ราคะ โทสะ โมหะ มีอยู่ ๓ ตัวนี่แหละ หมุนเวียนกันอยู่ ครองจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรเราจะรู้ทัน... . #ถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสครอบงำใจเรา เราจะหาความสุขไม่ได้ ถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสที่มันหมุนเวียนเข้ามาในใจ กิเลสจะครอบงำใจไม่ได้ จิตใจก็มีความสุข กิเลสมันจะหมุนเวียนเข้ามาในใจ ห้ามมันได้ไหม ห้ามไม

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 13
2

#ผู้เคารพในธรรม . สมเด็จโตเป็นผู้มีปกติเคารพนอบน้อมในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งนัก ดังจะเห็นได้ว่าท่านมักจะก้มกราบพระไตรปิฎกหรือคำภีร์ทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นนิจ เวลาที่สมเด็จท่านเดินไปพบเศษกระดาษหรือใบลานที่จารึกพระธรรม ท่านจะหยิบมาจบที่ศรีษะ เป็นการแสดงการบูชาต่อพระธรรม . มีอยู่ครั้งหนึ่งสมเด็จโตท่านบังเอิญเดินผ่านทางศาลาการเปรียญ ซึ่งขณะนั้นมีสามเณรกำลังแสดงธรรมอยู่ สมเด็จโตท่านจึงยืนพนมมือฟ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 13
2

เราแค่กินแค่อยู่ง่ายๆแบบพระป่ากรรมฐาน ข้าวของเงินทองที่ญาติโยมมาทำบุญนี้ เราก็เอาไปแจกจ่ายไปทำบุญต่อ เราไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องใช้เงินใช้ทอง ไม่มีความจำเป็นต้องซื้ออะไร วันๆเราก็ทำกิจง่ายๆแบบนี้ทุกวัน อยู่ในป่าอยู่บนเขา ไม่ได้ไปไหน ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร ไม่รับกิจนิมนต์ เพราะความสุขจากความสงบเหนือกว่าความสุขจากการได้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้าน . ขอให้พวกเราพยายามหัดนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบกัน หลับตาดีก

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 11
1

...พระบรมศาสดา ได้ทรงแสดงธรรมไว้บทหนึ่งว่า มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนมยา มโนเศรษฐา แปลว่า.. "ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน " ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ . ในบรรดาสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับ "ใจ" เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้ด้วยใจ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้สร้างขึ้นมา . ไม่ว่าจะเป็นความดีงาม . ความประเสริฐเลิศโลกทั้งหลาย . หรือความเลวทรามต่ำช้า

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 11
3

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ความว่า . “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนวิธีที่ทำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนดี เป็นที่รักของผู้คนทั่วไปไว้วิธีหนึ่ง เรียกว่า ‘อัตถจริยา’ หมายถึง การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยเหลือ ทำงานสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลิศ ส่งเสริมให้เพื่อนสมา

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 11
1

... ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง ที่มา : ธรรมวินัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo January 11
2

การฝึกหัดสติ ต้องกระทำทุกอิริยาบถ ยกเว้นแต่หลับ ต้องทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอ ในการกระทำ คำพูด ความคิด ระมัดระวังให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมเสมอ จนกลายเป็นนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ ใคร่ครวญก่อนทุกกรณี ควบคุมจิตให้อยู่ในกรอบของหลักเหตุผล มิใช่ปล่อยจิตใจล่องลอยไปตามอารมณ์ทั้งหลาย เวลาเดินจงกรมภาวนาค่อยมาควบคุมจิต ย่อมไม่ได้รับผลเท่าที่ควร ... #พระอาจารย์บัณฑิต สุปัณฑิโต วัด

Popular Now