1ปีผ่านไปแล้ว. . . ทุกๆอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แม้เวลาที่ผ่านมา ทุกคนดูเหมือนจะพยายามใช้ชีวิต ให้มีความสุข และปกติที่สุด . แต่ความเศร้าโศกยังอยู่ตรงนั้น และไม่จางหายไปไหนไกล แม้เวลาจะช่วยให้เรายอมรับได้บ้าง แต่มันก็เทียบไม่ได้ กับความสูญเสียของพวกเราทุกคน. . . 1ปีผ่านไปแล้ว 1ปีที่เรายังทำใจยอมรับมันไม่ได้ 1ปีผ่านไปแล้ว 1ปีจากวันที่สิ้นสุด และการเริ่มต้นครั้งใหม่ 1ปีผ่านไปแล้ว 1ปีหลังจา

 @vj_napat on Instagram photo 13th October 2017

Photos from (@vj_napat)

 @vj_napat on Instagram photo October 13
0

1ปีผ่านไปแล้ว. . . ทุกๆอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แม้เวลาที่ผ่านมา ทุกคนดูเหมือนจะพยายามใช้ชีวิต ให้มีความสุข และปกติที่สุด . แต่ความเศร้าโศกยังอยู่ตรงนั้น และไม่จางหายไปไหนไกล แม้เวลาจะช่วยให้เรายอมรับได้บ้าง แต่มันก็เทียบไม่ได้ กับความสูญเสียของพวกเราทุกคน. . . 1ปีผ่านไปแล้ว 1ปีที่เรายังทำใจยอมรับมันไม่ได้ 1ปีผ่านไปแล้ว 1ปีจากวันที่สิ้นสุด และการเริ่มต้นครั้งใหม่ 1ปีผ่านไปแล้ว 1ปีหลังจา

Popular Now