✅#адыгэнып #адыгэбзэ #адыгэщ1алэ#адыгэхабзэ #адыгэхэку

 @adigawune on Instagram photo 14th September 2017

Photos from (@adigawune)

 @adigawune on Instagram photo September 6
0

Repost from @nart_heku @TopRankRepost #TopRankRepost ФIэхъус апщий, адыгэ! ФокIадэм и 28-р адыгэ фащэм и махуэщи, "Нарт Хэку" щIалэгъуалэ хасэр дауэдапщэ зыбжанэкIэ утыку ихьэнущ. ФокIадэм и 27-м, бэрэжьей махуу, Абхъаз утым и деж нэхъ IэпэIэсэ дыдэу лъэпкъым тхэт пщащэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа адыгэ фащэхэм я гъэлъагъуэныгъэ щекIуэкIынущ. Абы хэтыну кърихьэлIэнущ Къэбэрдейм, Мейкъуапэ, Черкесск щы

Popular Now

🌟Ekskluziv Kreativ Hediyyeler🎁 @hediyyeler.vip on Instagram photo September 25
+ Board

✅Taxtadan hazırlanan Əl işləri.. ✅İstənilən növdə Ramka,Saat və Fiqurun hazırlanması👫👪◽️⚪️ ✅İstənilən formada Şəklin qravirovkası. ✔️Qiymət ölçüyə görə dəyişir... ✅Sifariş 3-4 gün ərzində hazır olur. ✅Sifariş üçün Səhifənin başlığındakı nömrə ilə əlaqə saxlayın 📝📱📞 ✅Catdırılma Mövcüddur🏃🚇🚕 ✅Sevdiklərinizə 🎁HƏDİYYƏ🎁etməyi Unutmayın..😊👍#alotelecom#Alohediyyeler#Azerbaijan#azerbaycan#baku#baki#endiri