Photos from (@eecthailand)

 @eecthailand on Instagram photo February 17
0

วันนี้ EEC Thailand ได้พาน้องๆ เข้ามาเรียนรู้ในค่าย Wild Orchid Conservation เพื่อเข้ามาสำรวจ และเรียนรู้หนทางการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าของประเทศไทย ในขณะที่เรากำลังเรียนรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินั้น ก็ได้ทราบข่าวการจากไปของบุคลากรสำคัญอันเป็นที่เคารพรักยิ่งในแวดวงวิชาการพฤกษศาสตร์ไทย และกล้วยไม้ไทย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เราเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะเป็นอีกหนึ่งกำลังเล็กๆ ในสังคม

 @eecthailand on Instagram photo February 8
1

มีนาคมนี้... ชวนน้องๆ 10 ขวบขึ้นไป เข้าค่ายกับ EEC เพื่อเป็นนักดำนำ้ พร้อมการ Certified โดย PADI!!! เรียนตั้งแต่ในสระจนออกทะเลกับครูดำนำ้ระดับต้นๆ ของประเทศ ถ้าเราไม่ช่วยกันปกป้องทะเล แล้วใครจะทำ.. :) สนใจถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-965-1459 หรือ www.eecthailand.com ___ #eecthailand #savethemarinelife

 @eecthailand on Instagram photo February 8
0

มีนาคมนี้... ชวนน้องๆ 10 ขวบขึ้นไป เข้าค่ายกับ EEC เพื่อเป็นนักดำนำ้ พร้อมการ Certified โดย PADI!!! เรียนตั้งแต่ในสระจนออกทะเลกับครูดำนำ้ระดับต้นๆ ของประเทศ ถ้าเราไม่ช่วยกันปกป้องทะเล แล้วใครจะทำ.. :)💙 สนใจถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-965-1459 หรือ www.eecthailand.com ___ #eecthailand #savethemarinelife

 @eecthailand on Instagram photo January 17
0

ค่าย 'ป่าสู่ทะเล' Wild Leaves to Coral Reefs: 23-25 กุมภาพันธ์ รอน้องๆ และผู้ปกครองมาร่วมเดินทางเรียนรู้จากระบบนิเวศป่าไม้ สู่ระบบนิเวศท้องทะเลอยู่นะคะ 😊 สํารองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้แล้ววันนี้ที่: เบอร์ 095-965-1459 หรือ www.eecthailand.com *รับน้องๆ 4 ปีขึ้นไป ____ #eecthailand

 @eecthailand on Instagram photo January 17
0

โอกาสสุดท้ายแล้ว! ค่าย 'ป่าสู่ทะเล' Wild Leaves to Coral Reefs: 23-25 กุมภาพันธ์นี้ เส้นทางการเรียนรู้จากระบบนิเวศป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างป่า น้ำ และสิ่งมีชีวิต สู่การเตรียมความพร้อมในการดำน้ำเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศท้องทะเล แล้วเจอกันค่ะ ☺ สํารองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้แล้ววันนี้ที่: เบอร์ 095-965-1459 หรือ www.eecthailand.com *รับน้องๆ 4 ปีขึ้นไป ____ #eecthailand

 @eecthailand on Instagram photo January 17
0

ค่าย 'ป่าสู่ทะเล' Wild Leaves to Coral Reefs: 23-25 กุมภาพันธ์นี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้จากระบบนิเวศป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างป่า น้ำ และสิ่งมีชีวิต สู่การเตรียมความพร้อมในการดำน้ำเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศท้องทะเลกันนะคะ 😊 สํารองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้แล้ววันนี้ที่: เบอร์ 095-965-1459 หรือ www.eecthailand.com *รับน้องๆ 4 ปีขึ้นไป ____ #eecthailand

 @eecthailand on Instagram photo January 16
0

ค่าย 'ป่าสู่ทะเล' Wild Leaves to Coral Reefs: 23-25 กุมภาพันธ์ รอน้องๆ มาร่วมเดินทางเรียนรู้จากระบบนิเวศป่าไม้ สู่ระบบนิเวศท้องทะเลอยู่นะคะ แล้วเจอกันค่ะ :) สํารองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้แล้ววันนี้ที่: เบอร์ 095-965-1459 หรือ www.eecthailand.com *รับน้องๆ 4 ปีขึ้นไป ____ #eecthailand

 @eecthailand on Instagram photo January 16
0

กลับมาแล้วสำหรับค่าย 'ป่าสู่ทะเล' Wild Leaves to Coral Reefs: 23-25 กุมภาพันธ์นี้ เส้นทางการเรียนรู้จากระบบนิเวศป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างป่า น้ำ และสิ่งมีชีวิต สู่การเตรียมความพร้อมในการดำน้ำเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศท้องทะเล เพราะทุกส่วนประกอบของระบบนิเวศโลกเรานั้น ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน แล้วเจอกันค่ะ :) สํารองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้แล้ววันนี้ที่: เบอร์ 095-965-1459 หรือ www.eecthailand.com *รับน้อง

 @eecthailand on Instagram photo January 16
1

โอกาสสุดท้ายแล้ว! สำหรับค่าย 'ป่าสู่ทะเล' Wild Leaves to Coral Reefs: 23-25 กุมภาพันธ์นี้ เพราะทุกส่วนประกอบของระบบนิเวศโลกเรานั้น ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน มาร่วมเดินทางเรียนรู้จากระบบนิเวศป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างป่า น้ำ และสิ่งมีชีวิต สู่การเตรียมความพร้อมในการดำน้ำเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศท้องทะเล แล้วเจอกันค่ะ :) สํารองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้แล้ววันนี้ที่: เบอร์ 095-965-1459 หรือ www.eecthailand.

 @eecthailand on Instagram photo January 16
0

สมัครกันหรือยัง? ค่าย 'ป่าสู่ทะเล' Wild Leaves to Coral Reefs: 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 รอน้องๆ มาร่วมเดินทางเรียนรู้จากระบบนิเวศป่าไม้ สู่ระบบนิเวศท้องทะเลอยู่นะคะ สมัครเลยวันนี้! แล้วเจอกันค่ะ :) สํารองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้แล้ววันนี้ที่: เบอร์ 095-965-1459 หรือ www.eecthailand.com *รับน้องๆ 4 ปีขึ้นไป ____ #eecthailand

 @eecthailand on Instagram photo January 13
1

สุขสันต์วันเด็กปีนี้ เด็กๆ ได้ร่วมกันปล่อย "วันเด็ก" เต่าตะนุ อายุ 11 เดือน ที่ได้รับการอนุบาลก่อนออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดทะเลอันดามัน "Save the Sea Turtles” Camp, 12-14 January 2018 🐢 ___ #eecthailand 095-965-1459 www.eecthailand.com

 @eecthailand on Instagram photo January 13
0

Happy Children's Day สุขสันต์วันเด็ก แบบฉบับ EEC ปีนี้ได้พาน้องๆ มาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อปลูกฝังความรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในใจของพวกเขา "Save the Sea Turtles” Camp, 12-14 January 2018 🐢 ___ #eecthailand 095-965-1459 www.eecthailand.com

Popular Now