Elephant Camp IS BACK :D ค่ายช้างสุดสายหมอก 🐘Elephant in the Mists Camp กลับมาแล้ว! ครั้งนี้จัดช่วงปิดเทอม :) พุธที่ 11- ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม ในค่ายนี้นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องช้างป่ากับครูช้างแล้ว น้องๆ จะได้ออกเดินสำรวจธรรมชาติถิ่นที่อยู่อาศัยของช้าง เรียนรู้การพยาบาลช้างเบื้องต้น และกิจกรรมอีกมากมาย รับรองได้ว่าค่ายครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ชุ่มชื่นด้วยสาระและความสนุกแน่นอนค่ะ ม

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo 14th September 2017

Photos from EEC THAILAND (@eecthailand)

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 18
0

*วันนี้ครบรอบ 55 ปี วันก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Today marks the 55th anniversary of Khao Yai National Park ~ขอบคุณห้องเรียนธรรมชาติของเรา ที่ได้ให้เราได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติกันมาตลอด ขอให้ห้องเรียนสีเขียวนี้คงความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพแบบนี้ต่อไป 💚🌲🌳🌿 "Advanced Elephant in the Mists" 🐘Camp, 15-17 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 18
0

*วันนี้ครบรอบ 55 ปี วันก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Today marks the 55th anniversary of Khao Yai National Park ~ขอบคุณห้องเรียนธรรมชาติของเรา ที่ได้ให้เราได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติกันมาตลอด ขอให้ห้องเรียนสีเขียวนี้คงความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพแบบนี้ต่อไป 💚🌲🌳🌿 "Advanced Elephant in the Mists" 🐘Camp, 15-17 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 18
0

*วันนี้ครบรอบ 55 ปี วันก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / Today marks the 55th anniversary of Khao Yai National Park ~ขอบคุณห้องเรียนธรรมชาติของเรา ที่ได้ให้เราได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติกันมาตลอด ขอให้ห้องเรียนสีเขียวนี้คงความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพแบบนี้ต่อไป 💚🌲🌳🌿 "Advanced Elephant in the Mists" 🐘Camp, 15-17 September, 2017 ____ 095-965-1459 #eecthailand www.eecthailand.com

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 14
0

Elephant Camp IS BACK :D ค่ายช้างสุดสายหมอก 🐘Elephant in the Mists Camp กลับมาแล้ว! ครั้งนี้จัดช่วงปิดเทอม :) พุธที่ 11- ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม ในค่ายนี้นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องช้างป่ากับครูช้างแล้ว น้องๆ จะได้ออกเดินสำรวจธรรมชาติถิ่นที่อยู่อาศัยของช้าง เรียนรู้การพยาบาลช้างเบื้องต้น และกิจกรรมอีกมากมาย รับรองได้ว่าค่ายครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ชุ่มชื่นด้วยสาระและความสนุกแน่นอนค่ะ ม

EEC THAILAND @eecthailand on Instagram photo September 12
0

NEW CAMP IS HERE 😊 กลับมาตามคำเรียกร้อง สำหรับค่าย Lepidoptera วันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้ ค่ายยอดฮิตที่จะนำพาน้องๆ ออกไปเรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อและแมลง ในกิจกรรมสำรวจผีเสื้อกลางวันและแมลงในธรรมชาติ การเข้าห้องปฏิบัติการผีเสื้อและแมลง การเดินสำรวจป่าโบราณ ถิ่นที่อยู่อาศัยและนิเวศวิทยาของแมลงเฉพาะถิ่น และการสำรวจผีเสื้อกลางคืน กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้จะน่าสนใจขนาดไหน ต้องตามออกไปเรียนรู้กันนะคะ 🙂 *รั

Popular Now