fly to Papua congratulations Mayang The bride @maey_ank . . . #artificialbouquet #cascadestyle #bridehandbouquet #bridebouquet #weddingbouquet #handbouquet #cymbidium #berries #pastelcolours

Atrina Rahayu Soendoro @atrinasoendoro on Instagram photo 12th September 2017

Photos from Atrina Rahayu Soendoro (@atrinasoendoro)

Popular Now

لباس مجلسي / برند آمريكايي @niloo_dress on Instagram photo October 17
+ Board

مدل موجود در شعبه ١ اورجينال ٢٠١٧🇺🇸 / 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 @niloo_showroom_1 ...................... شعبه ١ @niloo_showroom_1 ...................... شعبه ١ @niloo_showroom_1 ...................... شعبه ١ / . ///گروه نيلو//_________________________________________ صفحه هاي تخصصي گروه نيلو را دنبال نماييد : @niloo_showroom_1 ...................... شعبه ١ @niloo_showroom_2................. شعبه ٢ @niloo_dress

هیئت بدنسازی دزفول @dezbbb_iran on Instagram photo October 17
+ Board

کول هالتر دست باز اجرای این حرکت ترکیبی دربر گیرنده عضلات دلتویید (قدامی،میانی،خلفی)و عضلات تراپز و ذوزنقه ای بالا میباشد،که به رشد و توسعه این عضلات منجر میشود. و عضلات بازو ، پشت بازو،ساعد و مچ تحت فشار ثانویه قرار خواهند گرفت و نقش کمک کننده را دارند. در این تمرین ،هنگام بالا بردن وزنه سعی کنید بازوها بالاتر از مچ👈(حالت خنثی) و ساعد قرار گیرند. تنفس(دم وبازدم) در بخش مثبت و منفی الزامیست و هن