Photos from tokobukumurahonline (@tokobukumurahonline)

Popular Now

Kham Pajjsin @khampajjsin on Instagram photo November 19
+ Board

๑๙ พ.ย.๖๐..เนื่องในวันทำพิธีบวงสรวง ลงเสาเข็ม วางฐานองค์พระมหาธาตุเจดีย์เกศแก้วฟ้าจุฬามณี วัดแก้วจักรพรรดิสิริสุทธาวาส อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น.. และวันนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร ท่านพระครูเจ้าอาวาส ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี จุด ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ..ขอน้อมนำบุญมาฝากทุกท่านค่ะ..สาธุ 🙏🙏🙏