هاتمەوە لاتان گوڵەكانم ئەم ماوەیە مەجالم نەبوو بمبورن 😔😚😁😉 ⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver

 @malikakan on Instagram photo 13th August 2017

Photos from (@malikakan)

 @malikakan on Instagram photo August 19
5

سڵاو گوڵەكان من ئەدمین شاد بە ناوی هەموو پەیجەوە ئەم قسانە دەكەم 😣👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 پەیجەكەمان فرۆشرا و ئەمە كۆتا پۆستی من. ئەبێ بۆیە ویستم ئەم ماڵ ئاواییەتان. لێ بكەم ئەگەر كاتێك دڵی هەچكەسیكتانم شكاندبێ بمبورن. گەردنم. ئازا كەن یان. هەچ شتێكی تر 😞😞😞😰😰😰👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 بەڵام. ئیشەڵا لە ڕێگەی پەیجێكی ترەوە بە هەمان ناو بۆ جەو لە گەڵتان دەبین بۆیە چاوەڕوان بن 😍😜 دوبارە چاوی هەمموتان ماچ دەكەم Admin #shad

 @malikakan on Instagram photo August 19
4

😱🔞😱 ⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

 @malikakan on Instagram photo August 19
2

😍🌸😍 ⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

 @malikakan on Instagram photo August 19
0

😱🔞😱 ⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

 @malikakan on Instagram photo August 19
5

😱🔞😱 ⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

 @malikakan on Instagram photo August 19
1

⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

 @malikakan on Instagram photo August 19
2

⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

 @malikakan on Instagram photo August 19
7

⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

 @malikakan on Instagram photo August 19
55

خۆم جێت بلاك 🙂⚫️ ⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

 @malikakan on Instagram photo August 19
2

⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

 @malikakan on Instagram photo August 19
1

😂😱😂 ⠀___________ @Bo_jaw👌 ____________ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💕•جوانترین پۆست لێرە ببینە•❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀💯•هاوكاری ئێوە بەردەوامی ئێمەیە•💯 ⠀⠀⠀⠀⠀•Like👍🏻.Comment💭.Share👥• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥•هەمیشە جیاوازی•💦 . ●●followe the best paeg>>>>@Bo_Jaw ‎سەیری پۆستەکانی پێشوو بکە هاورێکانت تاگ بکە ‎سوپاس بۆ لایک و ‎کۆمێنتەکانتان❤❤❤ ➕ 😍 ➕#addmin👇 . . .#shad @shadyar_silver . #mood #جەو

Popular Now

Самокат @samokatbook on Instagram photo October 22
+ Board

Чудесная Ольга Дробот, переводчик "Вафельного сердца", "Простодурсена", "Германа" и многих других рассказывает о феномене скандинавской детской литературы. О том, как скандинавы с помощью детских писателей нашли слова для того, чтобы поговорить с детьми обо всем. В общем, их кредо родительское и литературное: "спокойствие, только спокойствие", как говорил один мудрый скандинав. А вы можете увидеть

💜زندگی 20 با برترین ها💜 @zendegi__20 on Instagram photo October 22
+ Board

@mehraeenclinic ‏ 🔺 @mehraeenclinic 🔴 @mehraeenclinic 🔴 @mehraeenclinic 🔴 @mehraeenclinic 🔴 @mehraeenclinic 🔻 آیا تاکنون لیزر نکرده اید آیا از لیزر موهای زائد ناراضی بودید. مرکز خدمات پزشکی-زیبایی مهرآیین با مجهز ترین و به روز ترین تکنولوژی های روز دنیا، با کادری مجرب و در محیطی دلنشین اماده ارائه انواع خدمات زیبایی به شما عزیزان میباشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، با ما تماس بگیری

مستلزمات وخدمات القطط @lovely_kitten_cat.services on Instagram photo October 22
+ Board

. للطلب واتس ( 0553310612 ) لمشاهدة كل العروض المختصة بالعناية بنظافة القطط والكلاب اضغط الهاشتاق👇 #عناية_نظافة_قطط_لفلي_كات سعر : المنتج. : 30 ريال معطر لليتر بوكس حمام القط برائحة زكية مسعر المنتج : (٣٠ )ريال حبيبات معطره ومنعشه ( فرش سنت ) معظم ملاك ومربي القطط يشكون من سوء رائحه اللتر بوكس مهما كان نوع اللتر المستخدم فانه غالبا يفقد ميزته العطرية خلال اسبوع كحد اعلى , الان نقدم لكم