👆👆👆👆👆👆 🔺دستبند ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ١٢/٠٠ گرم قيمت : ١/٦٤٥/٠٠٠ تومان طول دستبند : ٢٠ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر

 @parsegold on Instagram photo 13th August 2017

Photos from (@parsegold)

 @parsegold on Instagram photo January 9
0

👆👆👆👆👆👆 🔺#سرويس تمام تراش بدون اجرت 🔺 وزن بدون زنجير : ٤٤/٣٦٠ گرم قيمت : ٦/٨٨٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٣٣/٠٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/Parsegold1 جهت سفارش با شماره زير ميتوانيد تماس بگيريد يا در تلگرام پيام دهيد : 09127640723 — 09127641272

 @parsegold on Instagram photo December 23
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#سرويس ظريف طرح ترك 🔺 وزن : ١١/٨٢٠ گرم قيمت : ١/٨٠٠/٠٠٠ تومان ٥٥٩٠٤٧٣١☎️ Admin : @ghasem61 @parsegold ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٩/٦٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بد

 @parsegold on Instagram photo December 22
0

ساخت مدال اسم دلخواه شما در اسرع وقت ٥٥٩٠٤٧٣١☎️ Admin : @ghasem61 @parsegold ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٨/٨٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير وني

 @parsegold on Instagram photo December 22
0

👆👆👆👆👆👆 🔺#سرويس طرح جواهر بدون اجرت 🔺 وزن : ٢٥/٢٣٠ گرم قيمت : ٣/٧٩٠/٠٠٠ تومان ٥٥٩٠٤٧٣١☎️ Admin : @ghasem61 @parsegold ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٨/٨٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرط

 @parsegold on Instagram photo December 22
0

👆👆👆👆👆👆 🔺#دستبند سياه قلم🔺 مناسب دست با سايز ٢ و سايز ٣ وزن : ١٨/٣٥٠ گرم قيمت : ٢/٨٥٠/٠٠٠ تومان ٥٥٩٠٤٧٣١☎️ Admin : @ghasem61 @parsegold ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٨/٨٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#

 @parsegold on Instagram photo December 17
0

👆👆👆👆👆👆 🔺#دستبند شماره ١ طرح ورساچه بدون اجرت 🔺 وزن : ١٩/٢٢٠ گرم قيمت : ٢/٨٩٠/٠٠٠ تومان شامل تخفيف ويژه تا شب يلدا ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٨/٢٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي

 @parsegold on Instagram photo December 17
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#دستبند و انگشتر سياه قلم بدون اجرت 🔺 وزن دستبند : ٢٢/٦٨٠ گرم قيمت دستبند : ٣/٥٠٠/٠٠٠ تومان سايز دستبند : شماره يك وزن انگشتر : ٥/٧٠٠ گرم قيمت انگشتر : ٨٦٠/٠٠٠ تومان سايز انگشتر : ٥٠ ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٨/٢٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدو

 @parsegold on Instagram photo December 14
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#نيم ست شكوفه بدون اجرت 🔺 وزن بدون زنجير : ١٣/٩٧٠ گرم قيمت : ٢/١٠٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٨/٤٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده

 @parsegold on Instagram photo December 12
2

👆👆👆👆👆👆 ساخت سفارش مشتري ويژه شب يلدا قيمت از ٣٥٠/٠٠٠ تومان به بالا قبول سفارشات ساخت اسم ، مدال ، دستبند چرم و هر مدل خواست شما https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر

 @parsegold on Instagram photo December 12
0

👆👆👆👆👆👆 🔺#سرويس الماس بدون اجرت 🔺 وزن : ٩٣/٢٧٠ گرم قيمت : ١٤/٠٠٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٨/٦٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي

 @parsegold on Instagram photo December 11
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#ساعت ژنوا ايتاليايي طلا بدون اجرت 🔺 وزن : ٣٠/٣٥٠ گرم قيمت : ٤/٧٠٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٨/٦٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#

 @parsegold on Instagram photo December 10
2

👆👆👆👆👆👆 🔺#زنجير كارتير خارجي مردانه بدون اجرت 🔺 وزن : ٣٧/٤٣٠ گرم قيمت : ٥/٦٦٠/٠٠٠ تومان طول : ٦٠ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٢٨/٨٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ما

 @parsegold on Instagram photo December 5
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#دستبند چرم لوكس نو بدون اجرت 🔺 وزن : ٦/٤٥٠ گرم قيمت : ١/٠٤٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٣١/٠٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير

 @parsegold on Instagram photo December 4
0

ساخت مدال ، اسم ، ماه تولد و يا هر مورد دلخواه شما در اسرع وقت https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#جلوا#دستبند جلوا#انگشتر ريتون

Popular Now

Брендовая, стильная👑
+ Board

Шёлковая туника _рубашка с нежными жемчужинками. #Роскошный #мастхэв ! ⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋ #модныеджинсы Италия ⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋ 🛑Новая опция🛑Вы автоматически переходите в наш WhatsApp ☎ По ссылке в нашем  профиле 👈 Вопросы 👆 ℹНаша вторая страница @_dimide_official, "  Присоединяйесь, господа, присоединяйтесь..."(с) 😎✅ДЕВОЧКИ💋МЫ НЕ ПИШЕМ ЦЕНЫ В ЛЕНТЕ,ОНИ БЫСТРО ТЕРЯЮТ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ.ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕ

SHOWA菲林相機店 @showa_f on Instagram photo February 23
+ Board

👁不時見到的Sonnar Type鏡頭,由1932年由Zeiss製造及沿用至今,因為極高Sharpness, High Speed見稱,有不少隨身機都有以Sonnar Type作為鏡頭Contax T系列 / Rollei 35 S系列,鏡頭方面除了Zeiss有自家推出之外,常見的Jupiter 3 / 8 / 9也是Sonnar Type的抄襲版. / #contax #contaxt2 #rollei35s #rollei / ❶旺角西洋菜南街66號3樓 (旺角站E2出口bodyshop對面豐澤隔離樓梯上) 每日營業時間 2:00pm-9:00pm ❷銅鑼灣富明街1-5號寶富大樓1H / 1H , Po Foo Building , No1 Foo Ming Street , Causeway Bay (利舞臺旁) 🈺1-9PM 星期二休息

🌈🌤Mary Magdalene Mila B.⭐️🌙 @milamichella on Instagram photo February 23
+ Board

แม่จ๋าหนูเรียนจบแล้ววว เย้🎉🎊🎈🎁 ได้เกียรตินิยมนิยมอันดับ2ไปฝากแม่ด้วย ขอบคุณทุกคน ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณเพื่อนกลุ่มคนอ้วนของเราที่ทำให้เราจบไปพร้อมกัน ถ้าไม่มีเพื่อนคอยช่วยคงไม่มีวันนี้ ขอบคุณครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศวิชาเอก วิชาเฉพาะที่เคี่ยวเข็ญและให้คำแนะนำหนูมาตลอด ดีใจน้ำตาไหล ในที่สุดก็จบแล้วโว้ยยยยยยยย❤️