Photos from (@bbw.divaz)

Popular Now

ร้านเครื่องเขียน ปากกาสี @kajook.kajik on Instagram photo October 21
+ Board

🔺 แจ้งวันส่งของค่ะ 🔺 🚚💨 สินค้าพร้อมส่ง ส่ ง ไ ด้ ทุ ก วั น ค่ะ ถามเค้าได้น้า ⭐️⭐️ ส่งสินค้าตามรอบ ทุกวันจันทร์ค่ะ ⭐️⭐️ ⠀ ✨Mame koma Gel Pen✨ 🍓🍓 10สี 1 4 0 บาท พร้อมกล่อง 🍓🍓 ปากกาเจลลายมาเมะโกมะ แมวน้ำสุดคิ้ววว 10สี พร้อมกล่อง 140บาทจ้า ไม่ซึมน้า หัวเล็กเขียนสวยมากกก หมึกลื่นสุด 😻 ⠀ ✏️ Mame koma Gel Pen •ปากกาหมึกเจล มี 10สีค่ะ •หัว 0.38 เส้นเล็กเขียสวยจ้า •ไม่ซึมนะคะ เขียนลื่นจ้า 🍓🍓 10สี 1 4 0 บา