Photos from 방탄소년단 BANGTAN BOYS (@bangtanofficials)

Popular Now

UP 2 YOU @up2youha on Instagram photo June 23
+ Board

เช้านี้มี ดช. มานั่งร้องไห้ในห้องธุรการ ครูนกถามว่าเป็นอะไร? . น้องย้งบอกว่าจะมาขอ "ลาออก" เพราะลืมไม้ปิงปองที่บ้าน คุณแม่ (ใจร้าย) ก็ไม่ยอมกลับไปเอาให้!! 😭 . ครูนกจึงให้เขียนใบลาออกเอง และถามว่าเขียนได้ไหม? น้องย้งก็รีบตอบเลยว่า "ได้ครับ" . พอเขียนเสร็จครูนกก็อ่านให้น้องย้งฟังตามที่น้องย้งเขียน สรุป เขียนแบบนี้ไม่สามารถลาออกได้ .. ต้องขึ้นไปเรียนเพิ่มเติมอีก ถ้าเขียนภาษาไทยถูกต้อง ค่อยมาเขียนใบลา