Photos from (@bensupdate_)

Popular Now

wheywwl  ☎️ 089-222-5454 @djpetjah_shop on Instagram photo February 21
+ Board

เทคนิคกล้ามโต 1. ค่อย ๆ สร้างกล้ามเนื้อ 2. ยกเวทให้หนักขึ้น 3. ออกกำลังกายแบบผสมผสาน หรือก็คือใช้อุปกรณ์หลายชิ้น หรือทำท่าหลาย ๆ ท่า 4. ทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น เนื้อสัตว์มีโปรตีนสูง เป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อ 5. ทานคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้น และทานอาหารบ่อยขึ้น เนื่องจากการเล่นเวท คุณต้องใช้พลังงานมาก 6. อาหารเสริม โดยเฉพาะโปรตีน ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ โปรตีนผง เป็นทางเลือกที่ดี จะช่วยให้

wheywwl  ☎️ 089-222-5454 @djpetjah_shop on Instagram photo February 21
+ Board

เทคนิคกล้ามโต 1. ค่อย ๆ สร้างกล้ามเนื้อ 2. ยกเวทให้หนักขึ้น 3. ออกกำลังกายแบบผสมผสาน หรือก็คือใช้อุปกรณ์หลายชิ้น หรือทำท่าหลาย ๆ ท่า 4. ทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น เนื้อสัตว์มีโปรตีนสูง เป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อ 5. ทานคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้น และทานอาหารบ่อยขึ้น เนื่องจากการเล่นเวท คุณต้องใช้พลังงานมาก 6. อาหารเสริม โดยเฉพาะโปรตีน ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ โปรตีนผง เป็นทางเลือกที่ดี จะช่วยให้