Photos from indoclubbing.com (@indoclubbing)

Popular Now

مادام كوترل @madame_kotrel on Instagram photo June 29
+ Board

🔻 دخترها مثل سیب ، روی درخت هستند. بهترینشون روی بالاترین قسمتند. مردها بهترین رو نمیخوان، چون میترسن در ازای به دست آوردنشان آسیب ببینند. در عوض آنهایی که روی زمین افتاده ، و زیاد خوشمزه نیستند رو انتخاب می کنند. شاید چون آسان بدست میان. به همین دلیل سیب های قله درخت فکر میکنند که مشکل از اونهاست. در حالی که اون ها فقط بزرگ هستند. در حقیقت باید صبورری کنند تا مرد درست از راه برسه و شهامت چیدن سیب