Photos from (@jontizzlee)

Popular Now

Upperground @uppergroundbkk on Instagram photo January 20
+ Board

WACKO MARIA | Fall/Winter 2017 Collection </ NEW ARRIVALS > </ brand > WACKO MARIA </ collection > Fall/Winter 2017 ครั้งแรกของการวางจำหน่ายในประเทศไทย WACKO MARIA แบรนด์เสื้อผ้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่หยิบยกประสบการณ์ และเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลคชั่น หลอมรวมเข้ากับกลิ่นอายทางวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยของดนตรี ศิลปะ และภาพยนตร์ โดยยังความประณีตและความเป็นต้นตำหรับในแบบ

Upperground @uppergroundbkk on Instagram photo January 20
+ Board

WACKO MARIA | Fall/Winter 2017 Collection </ NEW ARRIVALS > </ brand > WACKO MARIA </ collection > Fall/Winter 2017 ครั้งแรกของการวางจำหน่ายในประเทศไทย WACKO MARIA แบรนด์เสื้อผ้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่หยิบยกประสบการณ์ และเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลคชั่น หลอมรวมเข้ากับกลิ่นอายทางวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยของดนตรี ศิลปะ และภาพยนตร์ โดยยังความประณีตและความเป็นต้นตำหรับในแบบ