Photos from Ahmet Şafak (@ahmetsafak_tc)

Popular Now

Ahwaz @ahwaz_picture on Instagram photo September 24
+ Board

. . آیا گوش شنوایی برای این مردم وجود دارد؟!! مردم خوزستان می خواهند زندگی کنند...می خواهند آب در سرزمینشان جاری باشد و هر روز شاهد خشک شدن رودخانه ها و تالابها بدلیل انتقال آب به مناطق مرکزی نباشند...مردم خوزستان می خواهند نفس بکشند . . . #نه_به_اردکانیان #savekaroon #نه_به_انتقال_آب_کارون #محیط زیست #روحانى #انتقال_آب #شادگان #خوزستان #خوزستانی #تالاب_شادگان #طوفان_نمك #نمکزار #نابودی_محیط_زی

Ahwaz @ahwaz_picture on Instagram photo September 24
+ Board

تجمع امروز مردم اهواز در مقابل استانداری خوزستان در مخالفت با انتقال آبهای استان . . تجمع کنندگان شعارهای #نه_به_اردکانیان #نه_به_انتقال_آب_کارون و ... را در دست داشتند . . . #محیط زیست #روحانى #انتقال_آب #شادگان #خوزستان #خوزستانی #تالاب_شادگان #طوفان_نمك #نمکزار #نابودی_محیط_زیست #ماهشهر #آبادان #عبادان #معشور #فلاحیه #هورالدورق #دورق#هورالعظیم #الخفاجیه #الحويزه