Photos from (@qelbim_sahibsiz_ada)

 @qelbim_sahibsiz_ada on Instagram photo March 29
60

O nə sözdür ki, ana, dedin ki bitti yolum, Daha bir kəlmə denən dil-dodağıva qurban olum, Bağlanıbdı gözlərin, gözlərim inanmır, Ata, anam nəfəs almır. Gözüvün yaşını tök ovcuma biraz içim, Bəlkə söndürə qəlbimi, İçim yanır için-için. Çünki sənin söndürdüyün atəş bir daha yanmır, Ata, anam nəfəs almır. Qurban olum getmə anam Kim yanar halımıza? Biz tənha dərd çəkəndə kim oturar yanımıza? Od tökü

Popular Now