Looks.

THE BELLUM BOOTH @serrabellum on Instagram photo 11th January 2017

Photos from THE BELLUM BOOTH (@serrabellum)

Popular Now

سلام سینما @salamcinama on Instagram photo January 24
+ Board

صداگذاری «#دعوتنامه» به پایان رسید . صداگذاری فیلم سینمایی«دعوتنامه» ساخته مهرداد فرید به پایان رسید. . با پایان صداگذاری «دعوتنامه» به تهیه کنندگی و کارگردانی مهرداد فرید، فیلم روزهای پایانی اصلاح رنگ و نور را در کارگاه سینمایی فرید از سر می گذراند. «دعوتنامه» نوشته مشترک کارگردان و حمید چمنی است و در خلاصه داستان آن آمده ؛ دزدی های رضا، داستانهای جدیدی را در مالبختگان رقم می زند. . #حمیدرضاآذرنگ