Photos from (@ctgedits)

Popular Now

nooshin sha'bani @nonooshga on Instagram photo February 22
+ Board

جوانان روستای #اورامان، #کردستان، جان یک #بز_کوهی را که در برف درحال یخ زدن بود نجات دادند و پس از بهبود در دامن طبیعت رها کردند. صحبت مرگ و زندگی بود،هرطور که می‌شد باید خودشان را به ارتفاعات اورامان تخت می‌رساندند،حدود یک متر #برف باریده بود، اما ‌آنها تصمیم‌شان را گرفته بودند و ‌قدم‌هایشان را محکم بر می‌داشتند، فرصت زیادی نبود و هر لحظه امکان داشت اتفاقی تلخ رقم بخورد. به گزارش جام جم آنلاین،چ