Photos from Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

Popular Now

old pic @picold on Instagram photo August 24
+ Board

امروزدرتاریخ ۱۹۷۳ یک سرقت مسلحانه ۶ روزه، بانک در استکهلم/سوئد شروع شد، که در نهایت منجر به تعریف عارضه‌ای به نام «سندروم استکهلم» گردید. در طی این شش روز قربانیان وابستگی عاطفی به گروگان گیرها پیدا کردند تا حدی که از همکاری با پلیس سرباز می زدند و حتی پس از آزادی از این مصیبت شش روزه در دفاع از گروگان گیران خود برآمدند. ( سندرم_استکهلم پدیده ایست روانی که در آن گروگان حس یکدلی و همدردی و احساس م