Photos from (@ianamtanveer)

Popular Now

...گ.س.ر.ق.م.ف... @gol_anar on Instagram photo August 22
+ Board

. برای منی که همیشه برنامه ریزی دارم برای هر ریز و درشتی امروز از عجیب ترین روزای زندگیم بود :) روزی که قرار بود با سرکار رفتن شروع بشه و جلسه و کارای روزمره ولی حسابی عجیب و غریب شد ، هر ساعتش قصه شد : ) روزم پر از تغییراتی بود که الان زوده بگم واسه خوبی و بدیش ولی قطعا میتونم بگم مهم و پر تاثیر بود در حال و آینده ام و امیدوارم خیر رقم بخوره برای هممون...یکی از بهترین های امروز جلسه ای بود که درس