Photos from A m é l i e (@ameliecheval31)

Popular Now

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo October 21
+ Board

▫️ในการเจริญสติต้องศึกษาหลักธรรมข้อใด ควบคู่ไปด้วยหรือไม่?▫️ . อ.กำพล วิสัชนา : "การเจริญสติเป็นการปฏิบัติธรรมล้วน ๆ เลย เราไม่จำเป็นต้องศึกษาข้อธรรมใด ๆ มากนักก็ได้ ขอเพียงแต่ให้เรามีความพากเพียร ความอดทน ขยันสร้างความรู้สึกตัวให้มาก ๆ ทำให้ต่อเนื่องก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องอ่านหรือศึกษาตำราอะไรให้มาก ศึกษาที่ตัวของเรา ที่กาย ที่ใจของเรานี่แหละ #เอากายเอาใจของเราเป็นตำรา แล้วก็เอาสติเป็นผ